Magántanulók, közfeladatok – az ombudsman az iskola felelősségéről

2010.12.28. Jogi Fórum/ OBH

A tanuló – a magántanuló is - az iskolával tanulói jogviszonyban áll. Az iskola igazgatója köteles tájékoztatni őt és szüleit a magántanuló jogairól és kötelességeiről. A magántanulót ugyanazok a jogok illetik meg, mint az iskolába járó többi tanköteles fiatalt, de egyes jogait külön is nevesíti a jogszabály.

Az iskola igazgatójának nyomására egyezett bele egy édesanya, hogy a gyermeke magántanulóként folytassa a tanulmányait. Ezekután pedig az iskola még ahhoz sem járult hozzá, hogy a gyermek részt vegyen a tanításon kívüli rendezvényeken – áll az ombudsmannak címzett panaszbeadványban.

Szabó Máté vizsgálatában mindenekelőtt tisztázta a magántanulói jogviszony keletkezésének szabályait. A döntés alapvetően a szülőé, de a beilleszkedési, magatartási, tanulási nehézséggel küzdő tanuló a nevelési tanácsadó szakértői véleménye alapján is folytatja tanulmányait magántanulóként. A két eljárás között lényeges különbség van. Ha a szülő dönt, akkor például a vizsgákra való felkészülés körülményeit is neki kell megteremtenie. Ha viszont a nevelési tanácsadó szakértői véleménye alapján lesz a gyermek magántanuló, az iskolai neveléséről és oktatásáról-felkészítéséről, érdemjegyeinek megállapításáról, illetve a mindehhez szükséges pedagógusokról - a szakértői véleményben foglaltaknak megfelelő módon - annak az iskolának kell gondoskodnia, amellyel a tanuló jogviszonyban áll. Ez utóbbi esetben a szülő kérésének megfelelő időszakra akár még házi gyermekfelügyeletet is kell biztosítani, de ha a szülő maga dönt a gyermeke magántanulói „státuszáról”, a házi gyermekfelügyeletet is neki kell megoldania.

A panaszügyben felhozott visszásságot éppen a döntés módja idézte elő, ugyanis formailag a szülő határozott, ám ezt az iskola igazgatójának kifejezett nyomására tette. A direktor pedig elmulasztotta egy fontos kötelességét: nem kérte ki az illetékes gyermekjóléti szolgálat véleményét, hogy a gyermek számára előnyös vagy hátrányos-e a magántanulóvá minősítése. A vizsgákra való felkészülése érdekében az iskola magántanulói órarendet állapított meg, majd az igazgató gyakorlatilag kitiltotta a magántanulót az intézményből. Ehhez pedig nem volna joga, hiszen a jogszabály arról is rendelkezik, hogy a magántanuló kérelemre felvehető a napközibe és a tanulószobai foglalkozásra, iskolai étkeztetésre is.

  • kapcsolódó anyagok
OKTATÁSÜGY
OMBUDSMAN