A jövő nemzedékek a magyar EU-elnökség környezetvédelmi prioritásainak középpontjában

2011.01. 3. MTI

A magyar EU-elnökség elkötelezett a környezetvédelemmel kapcsolatos problémák megoldása iránt, kiemelt prioritásai között szerepel az éghajlatváltozás elleni küzdelem, a fenntartható vízkészletek védelme, az erőforrás-hatékonyság és a biológiai sokféleség megőrzése is. Az elnökség különös figyelmet fordít a jövő nemzedékekre és a fenntartható fejlődésre.

Az Uniónak továbbra is vezető szerepet kell vállalnia a klímaváltozás elleni globális küzdelemben – mondta Győri Enikő EU-s ügyekért felelős államtitkár, amikor átvette a Greenpeace állásfoglalását az EU-elnökség zöld vetületeiről. A magyar elnökség elkötelezett a cancúni csúcs eredményeinek végrehajtása iránt, valamint hogy továbbvigye a 2011. évi klímatárgyalásokra történő uniós felkészülést annak érdekében, hogy 2011. végére jogilag kötelező érvényű intézkedések szülessenek.

A magyar elnökség alatt a tagállamok várhatóan újratárgyalják az EU 20%-ot meghaladó széndioxidkibocsátás-csökkentésének kérdését és a 2050-ig szóló, hosszú távú ütemtervet (ún. dekarbonizációs ütemterv) is.

A magyar elnökség kiemelt célja, hogy a környezetvédelem problémáit a fenntarthatóság jegyében, a jövő nemzedékek érdekeinek megfelelően orvosolja, hiszen a magyar elnökség az emberi tényező köré építi programját – mondta Győri Enikő. A biológiai sokféleség közös örökségünk, amelyet meg kell őriznünk gyermekeink számára, ezért a magyar elnökség arra törekszik, hogy a következő félévben az Unió fogadja el a 2010-et követő biodiverzitás-stratégiát.

Az elnökség fel kívánja hívni a figyelmet az extrém vízügyi jelenségek integrált és fenntartható kezelésének jelentőségére is. Emellett a környezetvédelem terén a magyar elnökség a genetikailag módosított szervezetek köztermesztésére vonatkozó javaslat tárgyalásainak előre vitelét tűzte ki célul.

A magyar elnökség napirendjét alapvetően befolyásoló kérdés lesz a lakosság számára is nagy jelentőséggel bíró energiapolitika. Célunk a versenyképes, fenntartható, biztonságos és közös európai energiapolitika kialakítása, amely egybeesik az energiabiztonságra, a megújuló energiára, az energiahatékonyságra és az alacsony széndioxid-kibocsátású gazdaságra vonatkozó uniós célkitűzésekkel. A téma jelentőségét mutatja, hogy az a 2011. februári Európai Tanács ülés témája lesz – mondta Győri Enikő EU-s ügyekért felelős államtitkár.

  • kapcsolódó anyagok
EURÓPAI UNIÓ JOGA
KÖRNYEZETVÉDELEM
EURÓPAI UNIÓ