Veszélyes hulladéknak kellett volna minősíteni a vörösiszapot

2011.01.12. BruxInfo

„Magyarországnak veszélyes hulladékká kellett volna minősítenie a vörösiszapot” – a BruxInfo értesülései szerint egyebek mellett ezt tartalmazza az Európai Bizottság jogi szakvéleménye, amelyet az október eleji ajkai katasztrófa kivizsgálása és a magyar kormány tájékoztatása nyomán készített el.

Az Európai Bizottság felszólította Magyarországot arra, hogy minősítse veszélyes hulladéknak a vörösiszapot – értesült a BruxInfo. A testület szerint Budapestnek ezt már korábban meg kellett volna tennie az anyag erősen maró hatása miatt.

A Bizottság kedden zárta le a jogi vizsgálatát, amelyben annak járt utána, hogy Magyarország megsértett-e valamilyen uniós jogszabályt a vörösiszap katasztrófát megelőző engedélyeztetés, az anyag tárolása és a tragédiát követő kárelhárítás során. A testület megállapította, hogy Budapest több uniós jogszabályt sem ültetett át a nemzeti jogba, illetve alkalmazott megfelelően. Ennek ellenére viszont nem indít kötelezettségszegési eljárást Magyarország ellen.

Az Európai Bizottság főként a bányászati hulladékok kezeléséről szóló 2006/21/EK irányelv és az Európai Hulladék Listát létrehozó bizottsági döntés átvétele kapcsán lát aggályokat. A testület szerint Magyarország hibázott, amikor a vörösiszap-lerakó környezetvédelmi engedélyeztetése során nem minősítette veszélyesnek az erősen lúgos anyagot. A Bizottság úgy látja, hibás a kormánynak az az érvelése is, amely szerint az ajkai timföldgyár kapcsán nem lehetett alkalmazni az irányelvet.

A BruxInfo korábban beszámolt arról, hogy a magyar kormány november 24-én válaszolt levélben az Európai Bizottság október végén feltett kérdéseire. A válaszban a kabinet leszögezte, hogy Magyarország nem felelős a vörösiszap-katasztrófáért. A testület – bár több ponton nem fogadja el a kormány jogi érvelését – most sem állítja ennek ellenkezőjét, de azt korábban megjegyezte, ha a kabinet a veszélyes anyagokra érvényes biztonsági előírások szerint tárolta volna a timföldgyártásból visszamaradt erősen lúgos anyagot, talán nem következett volna be a katasztrófa.

A Bizottság emellett elismeri a kormány gyors és határozott reagálását a tragédiára.

  • kapcsolódó anyagok
EURÓPAI UNIÓ JOGA
KÖRNYEZETVÉDELEM
EURÓPAI BIZOTTSÁG
EURÓPAI UNIÓ
KORMÁNYZAT