Közlemény a törvény szövegének helyes értelmezéséért - Válasz a Kossuth téri demonstrálók kiáltványára

2011.01.17. Jogi Fórum

Az új médiaszabályozás források felfedésére vonatkozó passzusai sem a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóságra (NMHH), sem pedig a Médiatanácsra nem vonatkoznak. A Médiatanács bírságot csak a bírósággal együtt érvényesíthet, a Közszolgálati Kódex kialakításába pedig bevonja a szakmai szervezeteket.

A magyar sajtóban megjelent médiaszabályozással kapcsolatos írások nagy része a törvények szövegének félreértelmezése miatt fogalmaz meg téves következtetéseket. E félreértések a Kossuth téri demonstrálók kiáltványába is bekerültek. Az NMHH és a Médiatanács tiszteli és komolyan veszi a megfogalmazódó véleményeket, három pontban egyetért a tüntetőkkel: kiáll a szólás, a vélemény és a sajtó szabadsága mellett, ugyanakkor a kiáltvány három pontját cáfolni kénytelen.

Az oknyomozó újságírás

A Médiatanács tiszteletben tartja a magántitkot és az újságírók bizalmas forrásait. A Médiatanács nem kötelezheti, nem kérheti, hogy az újságíró fedje fel forrását, ugyanis erre semmilyen jogosítványa nincs. Mivel erre nincs joga, értelemszerűen bírságot sem szabhat ki emiatt. Az új szabályozás nagyobb védelmet ad az újságírónak és a forrásnak is. A korábbi törvény szerint büntetőügyekben az újságírót a rendőrség vagy a bíróság minden további nélkül kötelezhette bizalmas forrása felfedésére. Az új szabályozás után ezt a rendőrség és a bíróság csak különleges esetekben, az NMHH vagy a Médiatanács pedig egyáltalán nem teheti meg. A Médiaalkotmány 6. §-ban (tehát a forrás felfedésére vonatkozó rendelkezésekben) foglaltak ugyanis nem vonatkoznak sem az NMHH-ra, sem a Médiatanácsra.

A büntetések

A jogsértések miatt kiszabható bírságok nem önkényesek. A Médiatanács minden döntése a bíróságon megtámadható. A kiszabható bírságok nem aránytalanok, mert azok az adott médiumtípusok nagyságához, piaci erejéhez igazodnak. A törvény rögzíti, hogy minden esetben az arányosság, az egyenlő elbánás és a fokozatosság elvének megfelelően kell eljárni, és tudatosan nem szab minimum összegeket, mert tekintettel van az egészen kis költségvetésből gazdálkodó médiapiaci szereplőkre is.

A Közszolgálati Kódex

A Közszolgálati Kódex kialakításába a Médiatanács számos társadalmi és szakmai szervezetet bevon. Emellett a törvény garantálja, hogy az elkészült kódexet csakis a legjelentősebb szakmai, civil és egyházi szervezeteket tömörítő Közszolgálati Testület módosíthatja.

  • kapcsolódó anyagok
MÉDIAJOG
NHH
SAJTÓ
SAJTÓSZABADSÁG