Tragédia Budapesten - Hogyan lehet védeni a fiatalokat, hogy ne kerüljenek bajba, ha szórakozni vágynak?

2011.01.18. Jogi Fórum/ FOE

Jogszabályi hiányosságok és emberi mulasztások, melyek szörnyű tragédiához vezettek a hétvégén, melynek során gyermekek haltak meg.

A Fogyasztóvédők Országos Egyesülete (FOE) megdöbbenéssel értesült a hétvégén történt tragédiáról és mély együttérzéséről biztosítja az áldozatok hozzátartozóit, barátait és ismerőseit. Sajnálatos, hogy egy ilyen esemény kellett ahhoz, hogy ráirányítsa a döntéshozók figyelmét a jogszabályi környezet hiányosságaira és a felülvizsgálat szükségességére.

Pedig több jel is mutatta, hogy a rendezvények szervezése körül nincs minden rendben, és fogyasztóvédelmi társadalmi szervezetektől korábban már joggal hangzott el azon kritika, mely szerint a szabályozás nem eléggé szigorú.

A FOE már az agárdi Popfesztivál botránya kapcsán is indokoltnak tartotta, hogy a belépődíjas rendezvényekre speciális szabályokat állapítsanak meg. Álláspontunk szerint a szolgáltatást igénybevevő fogyasztók (résztvevők) érdekeit kell szem előtt tartani, amikor a jelenlegi – a szolgáltatások szabadságának elvét követő – gyakorlat szigorítását javasoljuk.

A vonatkozó EK irányelve (a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelv) abból indult ki, hogy a fogyasztók számára szélesebb körű, jobb és olcsóbb szolgáltatásokat biztosíthatna egy olyan szabad piac, mely alig korlátozza a szolgáltatásnyújtás lehetőséget. Ezt a szabadságot vette át a hazai szabályozás is (a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának feltételeiről szóló 2009. évi LXXVI. törvény), mely azonban figyelmen kívül hagy több tényezőt is.

Mindenekelőtt azt, hogy az irányelv többek között a közegészség-ügyet és a fogyasztók védelmét a közérdeken alapuló kényszerítő indoknak minősíti. Ilyen kényszerítő indokok az engedélyezési rendszerek és más korlátozások alkalmazását indokolhatják.

Mindezek és a történtek alapján a Fogyasztóvédők Országos Egyesülete javasolja, hogy a fogyasztók egészséges és biztonságos szolgáltatáshoz való alapvető jogának hatékony érvényesülése érdekében törvényben kerüljön szabályozásra a rendezvények szervezése.

Ennek hatálya a nem családi, politikai, egyházi olyan rendezvényekre terjedjen ki, amelyeken a résztvevők térítést fizetnek, amely közvetve vagy közvetlenül a rendező jövedelemszerzését szolgálja. Célszerű lenne e rendezvényekre kötelező – nyilvános – regisztrációt előírni. A regisztráció alapján az illetékes hatóságok tudomást szerezhetnének a rendezvényről, azzal kapcsolatban megtehetnék a szakhatósági elvárásaikat, illetve megfelelően felkészülhetnének az esetleges rendkívüli eseményekre.

A 100 fő tervezett létszámot meghaladó rendezvényekre vonatkozóan további speciális szabályok kerüljenek kidolgozásra, és az ilyen rendezvény tartása engedélyhez kötött legyen. A rendezvény megtartására szolgáló engedély állandó vagy eseti lehet. Az engedély kiadását, majd betartását ellenőrző szakhatóságok feladatait pontosan ki kell dolgozni. A nagyobb rendezvénynek helyet adó helyiség (szórakozóhely, étterem, sportcsarnok, stb.) tekintetében pontos műszaki paraméterek meghatározása és ellenőrzése is elengedhetetlen feltétele a későbbi balesetek és tragédiák megelőzésének.

Egyes esetekben indokolt előírni, hogy a rendezvények szervezőinek gondoskodniuk kell szakképzett, személyében is felelős szakmai vezetőről.

Úgyszintén szabályozni kell a felelősségbiztosítás, kártérítési felelősség kérdését, továbbá a rendezvényre elővételben megváltott belépőjegyek árának visszatérítési kötelezettségét is, hogy az elmaradt fesztiválokat, rendezvényeket övező bizonytalanság és a fogyasztók kiszolgáltatott helyzete se álljon fenn.

Egyetértünk azon kormányzati szándékkal, hogy azonnali és szigorú lépésekre van szükség a jogalkotó részéről annak érdekében, hogy a hétvégi tragédiához hasonló ne fordulhasson elő még egyszer.

  • kapcsolódó anyagok
FOGYASZTÓVÉDELEM
GYERMEKJOGOK