A Nemzetgazdasági Minisztérium kész felülvizsgálni a vonatkozó kereskedelmi jogszabályokat

2011.01.18. Kormany.hu

Az önkormányzatok jegyzőihez utalta a kereskedelmi hatósági jogokat a szocialista kormány 2009. szeptember 29-i rendelete, amelynek értelmében a jegyző köteles ellátni és megszervezni az ellenőrzési feladatokat.

Így tehát – a korábban módosított rendelet értelmében – a Nemzetgazdasági Minisztérium nem szólhat bele az engedélyezésbe, de kész annak jövőbeni módosítására.

Elegendő csupán előzetes bejelentést tenni a jegyzőnél a tevékenység megkezdéséről, máris működhet egy kisbolt, egy cipész, vagy éppen egy szórakozóhely – erről szól a Kereskedelmi törvény 2009-es módosítása. A vendéglátó egységek – kávézó, söröző stb. – esetében a bejelentésnek a hely alapterülete és befogadó képessége mellett azt is tartalmaznia kell, hogy kíván-e szórakoztató tevékenységet folytatni. A megváltozott rendelet azonban a vállalkozásokat sem mentesíti továbbra azon kötelezettségük alól, hogy már tevékenységük megkezdése előtt eleget kell tenniük különböző, az emberi életet és egészséget is védő szakmai előírásoknak (pl.: tűzvédelem, egészségügy stb.).

A bejelentést követően a kereskedelmi hatóság – vagyis a jegyző illetve a többi szakhatóság – 30 munkanapon belül köteles ellenőrizni, hogy a különböző jogszabályokban előírt feltételeket betartja-e a vállalkozás. Amennyiben nem, úgy szankciókat alkalmazhatnak. Ilyen lehet például a nyitva tartás korlátozása, az üzlet ideiglenes bezárása, vagy a tevékenység felfüggesztése.

Szabó Máté, az állampolgári jogok országgyűlési biztosa 2010. decemberben küldte meg a Nemzetgazdasági Minisztériumnak a terézvárosi önkormányzat „csendrendeletével” kapcsolatos állásfoglalását. Ebben az állásfoglalásban kérte fel az ombudsman a minisztériumot arra, hogy a vendéglátó üzletek környezetében élő emberek magánszférához való jogának védelme érdekében kezdeményezze a kereskedelmi törvény módosítását.

Láng Zsolt II. kerületi polgármester úrnak az ugyancsak decemberben küldött írásbeli kérdésére válaszolva a Nemzetgazdasági Minisztérium a következőket írta: Képviselő Úr kezdeményezését megfontolandónak tartjuk azzal, hogy a felvetett javaslatokkal kapcsolatos szabályozási megoldások kialakítása a kereskedelmi törvény 2011. évi módosítása és az ezzel összefüggő jogszabályi felülvizsgálat részeként kerüljön sor.

A Nemzetgazdasági Minisztérium az érintett tárcák bevonásával az elkövetkező napokban áttekinti, hogy az önkormányzatok és egyéb hatóságok éltek-e a törvényben biztosított ellenőrzési, szankcionálási jogaikkal. Ezt is figyelembe véve a minisztérium vizsgálja a jogszabályok pontosításának lehetőségét, hogy a vállalkozások jogalkalmazásának vagy a hatóságok ellenőrzési tevékenységének hiányosságait mérsékelje.

  • kapcsolódó anyagok
KÖZIGAZGATÁS
JOGALKOTÁS
KORMÁNYZAT