Dr. Nadrai Géza a Pénzügyi Békéltető Testület elnöke

2011.01.25. Jogi Fórum/ PSZÁF

Dr. Szász Károly, a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének elnöke 2011. február 1-jei hatállyal dr. Nadrai Gézát nevezte ki a Pénzügyi Békéltető Testület (PBT) elnökének.

A szakember 1995-től 2006-ig dolgozott a PSZÁF-nál és annak jogelődeinél (Állami Bankfelügyelet, Állami Pénz- és Tőkepiaci Felügyelet) a szabályozási és kodifikációs terület vezetőjeként. 2010 júliusától a PSZÁF Engedélyezési és jogérvényesítési igazgatóságát vezette, majd szeptembertől az újjászervezett Kodifikációs főosztályon ügyvezetőigazgató-helyettesként tevékenykedett.

A PBT elnökét jogszabály alapján a PSZÁF elnöke nevezi ki hat évre. A PBT elnöke törvényben meghatározott szakmai feladatainak ellátása során nem utasítható. A PBT a Felügyelet által működtetett, szakmailag független testület, amely háromtagú tanácsban eljárva tárgyalja meg az elé kerülő ügyeket.

A jogszabály alapján a PBT 2011. július 1-jétől kezdi meg tevékenységét Magyarországon. A Felügyelet annak érdekében vállal szerepet a békéltetés előmozdításában, hogy az eddigieknél hatékonyabbá váljék az ügyfelek és a pénzügyi szervezetek közötti szerződésből eredő jogviták rendezése. A pénzügyi békéltetés alternatív vitarendezési fórum, amely a bírósági polgári peres eljárásoknál gyorsabb és olcsóbb megoldást nyújt.

A PBT eljárásának feltétele, hogy a fogyasztó a pénzügyi szervezetnél előzőleg közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését. Ha a pénzügyi szervezet a panaszt elutasítja, erről a fogyasztót – a PBT levelezési címének megadásával – köteles írásban értesíteni.

A panasz elutasítása esetén a fogyasztó írásos kérelmére indulhat meg a PBT eljárása. Az eljárás során elsősorban egyezség létrehozását kell megkísérelni a felek között. Egyezség hiányában folytatódik az eljárás a szerint, hogy a pénzügyi szervezet aláveti-e magát a PBT eljárásának. Alávetési nyilatkozat hiányában is együttműködési kötelezettsége van a pénzügyi szervezetnek, a fogyasztói jogvitához kapcsolódó kötelezettség megszegése esetén a Felügyelet fogyasztóvédelmi eljárásban akár bírságot is kiszabhat. Alávetési nyilatkozat esetén a PBT az eljárás végén kötelező tartalmú határozatot hoz, amely végrehajtható. Ha a pénzügyi szervezet nem tesz alávetési nyilatkozatot, a PBT ajánlást hoz, amelynek nincs kötelező ereje. Az ajánlásban foglaltaknak ez esetben is célszerű azonban eleget tenni, mert a PBT jogosult ajánlását nyilvánosságra hozni.

Az új szabályok hatályba lépésével, tehát 2011. július 1-től a szakszerű vitarendezés fórumának megteremtésével jelentősen bővülnek a pénzügyi terület fogyasztóinak jogai.

 

  • kapcsolódó anyagok
PÉNZÜGYI JOG
PSZÁF