A fogyasztói jogokat erősítené a Tanács

2011.01.26. BruxInfo

A Tanács elképzelései szerint a vevők – a távollevők között és az üzlethelyiségen kívül kötött szerződések esetében – tizennégy napon belül elállhatnának egy ügylettől, anélkül, hogy azt különösebben megindokolnák. Egyebek között ezt tartalmazza az az elvi megállapodás, melyről a hét elején egyeztek meg a Huszonhetek.

A belső piac működését javítaná, emellett pedig fogyasztóvédelmi célokat szolgálna az az irányelvtervezet, melyről a héten jutott elvi megállapodásra a Tanács. A jogszabály mindezt a távollevők között és az üzlethelyiségen kívül kötött szerződésekre vonatkozó tagállami szabályok egyes elemeinek, rendelkezéseinek közelítésével érné el.

Az előbbi kategóriába például a postai megrendelés, internet, telefon kizárólagos használatával, a másodikba pedig a fogyasztó otthonában vagy munkahelyén nyélbe ütött ügyletek tartoznak.

A majdani szabályozás mindemellett megkönnyítené a távértékesítést abban a reményben, hogy a vállalkozások ezután nagyobb bizalommal lesznek majd a határokon átnyúló kereskedelem iránt.

Mindezek érdekében a Tanács teljes mértékben harmonizálná a fogyasztó tájékoztatásának és az elállási jogának feltételeit a távollevők között és az üzlethelyiségen kívül kötött szerződésekben.

Így például a kereskedőnek még az ügylet megkötése előtt egyértelmű és érthető tájékoztatást kell nyújtania a vevő számára. Fontos rendelkezés az is, hogy a fogyasztó tizennégy napon belül elállhat a távollevők között és az üzlethelyiségen kívül kötött szerződésektől, anélkül, hogy ennek okát adná.

  • kapcsolódó anyagok
EURÓPAI UNIÓ JOGA
FOGYASZTÓVÉDELEM
EURÓPAI TANÁCS
EURÓPAI UNIÓ