Az Európa Tanács kiáll az újságírók forrásai védelme mellett

2011.01.26. MTI

Az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlése kedden határozatban állt ki az újságírók forrásainak védelme mellett, hangsúlyozva, hogy a források kötelező kiadását olyan, "rendkívüli körülményekre kell korlátozni", amikor fontos köz- vagy egyéni érdek forog kockán.

A különleges esetekben az eljáró hatóságnak közölnie kell, mi az ami többet nyom a latban a forrás kiadása mellett, szemben a nem-közlés érdekével. "Ha a nemzeti jog védelmet biztosít az újságírónak a forrás kiadásával szemben, abban az esetben nem kérhetik annak kiadását" - hangzik a Közgyűlés ajánlása.
A képviselők úgy vélik, hogy az újságírók forrásának védelme "alapfeltétele az újságírói munkának és a közönség közérdekű ügyekről való tájékozódáshoz fűződő jogának". A képviselők kifejezték aggodalmukat amiatt, hogy Európában nagy számban vannak olyan esetek, amikor "a hatóságok kötelezik vagy megkísérlik kötelezni az újságírókat forrásaik kiadására", az Emberi Jogok Európai Bíróságának egyértelműen meghatározott normái ellenére.

A Közgyűlés hivatkozott az új magyar médiatörvényre is, felszólítva a magyar kormányt és az Országgyűlés képviselőit, hogy módosítsanak a törvényen, biztosítva, hogy az ne korlátozza az Emberi Jogok Európai Konvenciója 10. cikkelyében lefektetett jogot.

A Közgyűlés felszólította a tagállamokat, hogy elemezzék és javítsák törvényeiket az újságírók forrásai bizalmasságának védelméről, különösen a megfigyelésre, terrorizmus-elleni harcra, adatvisszatartásra és a távközlési adatforgalomra vonatkozó nemzeti törvények felülvizsgálatával.

  • kapcsolódó anyagok
EURÓPAI UNIÓ JOGA
MÉDIAJOG
SAJTÓ
SAJTÓSZABADSÁG
EURÓPAI TANÁCS
EURÓPAI UNIÓ