Közérdekű munka II. – a sajókazai jegyző esete

2011.01.27. Jogi Fórum/ TASZ

A jegyző nem engedi, hogy a Dzsaj Bhím Közösség közérdekű munkásokat foglalkoztasson. 2011. január 24-én közzétett anyagunkban adtunk hírt arról, hogy Borsod megyében közérdekű munka biztosítása helyett rendszeresen fogházba zárnak embereket pénzbírsággal büntetett szabálysértésekért.

A jelenség elsősorban a mélyszegénységben élőket sújtja, hiszen egyfelől ők azok, akiket aránytalanul sok esetben és aránytalanul magas összegekre bírságolnak, másfelől számukra jelent megoldhatatlan nehézséget az akár többtízezer forintos bírságok megfizetése.

Feltártuk, hogy Borsod megyében viszonylag kevés olyan település van, ahol a közérdekű munka végrehajthatóságát biztosítják: ahol ez megtörténik, ott többnyire az önkormányzat ad munkalehetőséget. Semmi nem zárja ki azonban, hogy nem önkormányzati szervezeteknél is ledolgozhassa a megbírságolt a közérdekű munka-büntetést.

Egy romaintegrációval foglalkozó egyház, a sajókazai Dzsaj Bhím Közösség a közelmúltban levélben tájékoztatta a jegyzőt, hogy szervezetüknél lehetőség van a szabálysértési pénzbírság átváltoztatása révén kiszabott közérdekű munka végrehajtására.

A jegyző sommásan közölte a szervezet vezetőjével, hogy: „a szabálysértési ügyeknél alkalmazható pénzbírság közérdekű munkára történő átváltoztatásának kérdésében a jelenlegi ügymeneten változtatni nem kívánok.“ A jelenlegi ügymenet pedig: Sajókazán nincs lehetőség közérdekű munkára, így - a TASZ álláspontja szerint törvényellenes gyakorlat folytán - a pénzbírságot megfizetni nem tudók rács mögé kerülnek.

A törvény a közérdekű munka végrehajtásával kapcsolatos feladatokat egyértelműen a jegyzőre telepíti. Sajókazán azonban a jegyző a Dzsaj Bhím Közösség kérelmének érdemi indok nélküli elutasításával – semmibe véve a törvénynek a fokozatosságot garantáló rendelkezéseit - magának tartja fenn a döntés jogát arra vonatkozóan, hogy valaki közérdekű munkát kap vagy fogházban üli le büntetését, amelyet nem tud kifizetni.

A TASZ a pozíciójával visszaélő jegyző ügyében az illetékes Kormányhivatalhoz, mint a jegyző feletteséhez fordul.

„Az eset azért kirívó, mert kivételesen Sajókazán adott volna egy nem önkormányzati szervezet, amely révén egyszerűen biztosítható volna a törvénynek megfelelő működés, ám ezt a jegyző megakadályozza.“ - kommentálta az ügyet dr. Jovánovics Eszter, a TASZ munkatársa.

A TASZ korábbi, közérdekű munkával foglalkozó cikke elérhető itt→

  • kapcsolódó anyagok
ÖNKORMÁNYZATOK
SZABÁLYSÉRTÉS
TASZ