Megtévesztette ügyfelét a Groupama Garancia Biztosító

2011.01.28. Jogi Fórum/ PSZÁF

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete 400 ezer forint bírsággal sújtotta a Groupama Garancia Biztosító Zrt.-t, mert az a biztosítóváltás időszakában megtévesztette ügyfelét a kötelező gépjármű felelősségbiztosítás (KGFB) éves díját illetően. A biztosító az ügyfél panaszának kezelésével kapcsolatban is jogsértést követett el, amelyért további 100 ezer forint bírságot kapott.

Az ügyfelet – aki 2009-től rendelkezett KGFB szerződéssel a Groupama Garancia Biztosító Zrt.-nél – a pénzügyi szervezet évfordulós indexértesítő levélben tájékoztatta a 2010-re érvényes éves díjelőírásról, amelyet 22 104 forintban állapított meg lakossági folyószámláról történő éves fizetési gyakoriságnál. Az ügyfél a tájékoztató levél nyomán felkereste a biztosító ügyfélszolgálatát, ahol szóban arról tájékoztatták, hogy éves díjfizetés esetén a 2010. évi biztosítási díja 18 660 forint lesz. Mivel e díjat versenyképesnek találta a többi biztosító díjaihoz képest, a 2010. évi éves díjat a Groupama Garancia Biztosító Zrt. ügyfélszolgálatán utóbbi összegről kiállított csekken 2009 decemberében befizette.

A fogyasztóvédelmi eljárás során a biztosító közölte: ügyfélszolgálati munkatársa tévesen adott tájékoztatást a szerződés – lakossági folyószámláról történő, éves fizetési gyakoriság melletti – díjelőírásáról, mivel a helyes fizetendő díj 22 104 forint volt. Az ügyfél által 2009 decemberében befizetett összeg így nem fedezte az éves díjelőírását, további díj befizetése volt szükséges.

A Felügyelet fogyasztóvédelmi eljárása során – a rendelkezésére álló dokumentumok, az ügyfél és a biztosító nyilatkozatai alapján – megállapította: a biztosító ügyfélszolgálatának munkatársa a KGFB díjról történt tájékoztatással az ügyfelet tévedésben tartotta. A valótlan információt 2009 novemberében, azaz a biztosítóváltás időszakában közölte, amikor az ügyfélnek a díj tényleges összegének ismeretében lehetősége lett volna akár a szerződés felmondása mellett dönteni, és másik biztosítónál kedvezőbb díjú szerződést kötni.

Az ügyfél azon joga, hogy biztosítót váltson, s dönthessen arról, hogy melyik biztosítónál kíván KGFB szerződést kötni, olyan lényeges döntési helyzet, amelynek valótlan információkkal való befolyásolása tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatnak minősül.

A Felügyelet eljárása során azt is megállapította: az ügyfél 2010. június 24-én írásbeli panasszal fordult a biztosítóhoz, melyre az – a törvény szerinti 30 napos határidőt túllépve – csak a 2010. szeptember 10-i levelében válaszolt.

A Felügyelet a fentiekben megállapított jogszabálysértések miatt együttesen 500.000 Ft fogyasztóvédelmi bírságot szabott ki a biztosítóra. A bírság mértékénél a Felügyelet figyelembe vette, hogy a Groupama Garancia Biztosító Zrt. megtévesztő kereskedelmi gyakorlata az ügyfél számára a jogszabály szerint kötelező KGFB szerződés díjára vonatkozott. Itt a biztosító fokozott körültekintéssel köteles eljárni, ám ezt ügyfélszolgálata elmulasztotta. A megtévesztő tájékoztatással az ügyfél vagyoni érdekeit sértette meg.

  • kapcsolódó anyagok
BIZTOSÍTÁS
PSZÁF