Kis értékű követelések európai eljárása – gyors és egyszerű fogyasztói igényérvényesítés

2011.01.31. Jogi Fórum/ FOE

Csak kevesen tudják, hogy létezik olyan európai eljárási forma, amely határon átnyúló polgári és kereskedelmi ügyekben a fogyasztók rendelkezésére áll, lehetőséget adva, hogy a keresetet indító elkerülje a hosszú, bonyolult és drága hagyományos bírósági pert.

Korábban számos tagállam a kis értékű követelésekre egyszerűsített polgári eljárásokat vezetett be, mivel a perrel kapcsolatos költségek, időveszteségek és a perek bonyolultsága nem szükségszerűen arányosak a követelés értékével. Határokon átnyúló ügyek esetén a gyors és olcsó ítélethozatal akadályai hatványozottak. Mindezek miatt vált szükségessé egy európai eljárás bevezetése a kis értékű követelésekre. 

Az Európai Parlament és a Tanács még 2007 során döntött arról rendeletében (861/2007/EK rendelet), hogy bevezeti az úgynevezett kis értékű követelések európai eljárását. Mivel az Unióban a Rendelet kötelező mindenkire nézve, így annak átültetésére sincs szükség az adott tagállamban alkalmazása érdekében. 

A rendeletet azokban a határokon átnyúló polgári és kereskedelmi ügyekben kell alkalmazni, amelyeknél a követelés értéke a keresetlevél hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróság általi kézhezvételekor nem haladja meg a 2000 euró összeget, az összes kamat, kiadás és költség nélkül. Határokon átnyúló ügynek egyébiránt az az ügy minősül, amelyben legalább az egyik fél az eljáró bíróság székhelye szerinti tagállamtól eltérő tagállamban rendelkezik állandó lakóhellyel vagy szokásos tartózkodási hellyel. 

Maga a rendelet mellékletei tartalmazzák azon, egyszerűen kitölthető formanyomtatványokat, amelyek segítségével az eljárás megindítható, illetve amelyek az eljáráshoz kapcsolódnak – ezek elérhetőek a Fogyasztóvédők Országos Egyesülete honlapján. A kis értékű követelések európai eljárása írásbeli eljárás, és a bíróság csak abban az esetben tart tárgyalást, amennyiben ezt szükségesnek ítéli, vagy ha valamelyik fél ezt kérelmezi. Az eljárás hatékonyságát növeli, hogy az abban hozott ítéletet minden tagállamban el kell ismerni és végre kell hajtani, így nincs szükség újabb eljárásra annak végrehajtása érdekében. 

Természetesen a Fogyasztóvédők Országos Egyesülete segít kitölteni a hozzá forduló fogyasztóknak az említett formanyomtatványokat. A FOE egyúttal bízik abban, hogy a fogyasztók minél szélesebb köre lesz tudatában a kis értékű követelések európai eljárásának, így elkerülve a hosszú és bonyolult bírósági eljárásokat, egyszersmind erősítve a határon átnyúló jogügyletek iránti bizalmat.
 

  • kapcsolódó anyagok
EURÓPAI UNIÓ JOGA
FOGYASZTÓVÉDELEM
EURÓPAI PARLAMENT
EURÓPAI TANÁCS
EURÓPAI UNIÓ