Bizottság: a tagállamok is megkaphatnák a légi utasok adatait

2011.02. 3. BruxInfo

Következetesebb adatfelhasználást tenne lehetővé és egységes megközelítést teremtene a tagállamok között az a szerdán ismertté vált bizottsági javaslat, amely előírná, hogy a légi fuvarozók az EU-ba be-, illetve onnan kilépő utasok adatairól tájékoztassák az uniós tagállamokat.

Az Európai Bizottság szerdán javaslatot tett az uniós utas-nyilvántartási adatállományról (PNR) szóló irányelvre, amely a súlyos bűncselekmények és a terrorizmus elleni küzdelem egyik eszköze lehet. A javaslat értelmében a légi fuvarozók kötelesek az Európai Unióba belépő, illetve onnan távozó utasok adatairól tájékoztatást nyújtani az uniós tagállamok számára, a magánélet és a személyes adatok nagyfokú védelme mellett.

A Bizottság a javaslatában meghatározza azon közös szabályokat, amelyek alapján az uniós tagállamoknak létre kell hozniuk saját nemzeti PNR-rendszereiket. A testület egyebek között úgy véli: a nemzetközi légi járatok utasainak a fuvarozó helyfoglalási rendszerében rögzített adatait a légi fuvarozóknak továbbítaniuk kellene az érkezés és az indulás helye szerinti tagállam erre kijelölt egységének. A tagállamok a súlyos bűncselekmények és a terrortámadások megelőzése, felderítése, kivizsgálása és üldözése céljából elemzik és tárolják az átadott adatokat.

Ugyanakkor biztosítani kell a magánélet és a személyes adatok nagyfokú védelmét is. Az utas-nyilvántartási adatállományban szereplő adatok így kizárólag a súlyos bűncselekmények és terrortámadások elleni küzdelemben használhatók fel (szigorú célhoz kötöttség). A tagállamok bűnüldöző hatóságainak az utazást követő egy hónapon belül névtelenné kell tenniük az adatokat, és azok legfeljebb összesen öt évig őrizhetők meg (rövid tárolási időszak).

A légi fuvarozók semmilyen körülmények között nem továbbíthatják, illetve a tagállamok nem használhatják fel az olyan különleges adatokat, amelyekből a faji vagy etnikai hovatartozásra, politikai véleményre vagy vallási meggyőződésre lehet következtetni. A tagállamok nem férhetnek hozzá a légi fuvarozók adatbázisaihoz; az adatokat az érintett légi fuvarozók a tagállamok erre irányuló kérését követően küldik meg számukra („push módszer”).

A tagállamoknak külön egységeket kell kijelölniük az adatok kezelésével és biztonságos tárolásával kapcsolatos feladatokra, illetve biztosítaniuk kell e kijelölt egységek független felügyeleti (adatvédelmi) hatóság általi ellenőrzését. Világos szabályokat kell bevezetni, amelyek biztosítják az utasok azon jogát, hogy a PNR-adatok gyűjtésével kapcsolatban pontos tájékoztatáshoz jussanak, valamint hogy a saját adataikhoz hozzáférjenek, azokat kiigazítsák vagy töröljék, illetve kártérítésben vagy jogorvoslatban részesüljenek.

A Bizottság emellett világos szabályokban határozná meg az adattovábbítás módját – például azt, hogy a légi fuvarozók hány alkalommal és milyen biztonsági feltételek mellett továbbíthatják az adatokat a tagállamok felé. A célja ennek az lenne, hogy az adattovábbítás magánéletre gyakorolt hatása csökkenjen és a fenti művelet a lehető legkisebb költséggel járjon a légi fuvarozók számára.

A javaslatot a Miniszterek Tanácsának és az Európai Parlamentnek is meg kell tárgyalnia, ez akár két évig is eltarthat.

  • kapcsolódó anyagok
EURÓPAI UNIÓ JOGA
EURÓPAI BIZOTTSÁG
EURÓPAI UNIÓ