25 tagállam az uniós szabadalom bevezetése mellett

Az Európai Unió Tanácsa 2011. február 14-én felhatalmazást adott az európai szabadalommal kapcsolatos megerősített együttműködés elindítására 25 tagállam részvételével, és kérte az EP hozzájárulását. Ezzel több mint tízéves huzavona után közel került a megvalósuláshoz az egységes uniós szabadalmi oltalom ügye. Az EU-ban ez az első megerősített együttműködések egyike.

Az Oktatási, Ifjúsági, Kulturális és Sport Tanács február 14-i ülésén a vita nélküli napirendi pontok között hagyta jóvá azt a határozattervezetet, amely felhatalmazást ad a tagállamok egy csoportjának, hogy az egységes szabadalmi oltalom területén megerősített együttműködést indítson el. A költséghatékonyabb, egyszerűbb és nagyobb jogbiztonságot teremtő uniós szabadalmi rendszer kialakítása előmozdítja a tudományos és technológiai haladást, javítja az Európai Unió versenyképességét.

Eredetileg 2010 decemberében 12 tagállam kérte a Bizottságot, hogy tegyen javaslatot a megerősített együttműködésre, miután az egységes szabadalom fordítási szabályaival kapcsolatban nem sikerült egyhangú megállapodást elérni a Tanácsban.

A magyar elnökség közvetítésével a tanácsi egyeztetések nyomán később további 13 tagállam nyilvánította ki csatlakozási szándékát. Olaszország és Spanyolország egyelőre nem kíván részt venni a megerősített együttműködésben, ami miatt valamennyi résztvevő tagállam sajnálatának adott hangot.

Megerősített együttműködést minimum kilenc tagország indíthat egy adott területen úgy, hogy a kívül maradó tagállamok számára meg kell hagyni a későbbi csatlakozás lehetőségét. A megerősített együttműködés kérdésében a tanácsi felhatalmazás elfogadása fontos eljárásjogi lépés. A megerősített együttműködés elindításához az Európai Parlament hozzájárulása is szükséges.

A kérdésről a Parlament február 14-i plenáris ülésén rendeztek vitát, ezen a magyar elnökség fejtiette ki a Tanács álláspontját. Ha az ülésszakon az Európai Parlament jóváhagyja a javaslatot, a Versenyképességi Tanács március 10-én formálisan is elfogadhatja a megerősített együttműködésre felhatalmazó határozatot.

A szabadalmak jelenlegi helyzete Európában

A jelenlegi európai szabadalmi rendszer, különösen a fordítási követelmények tekintetében nagyon költséges és bonyolult. A szabadalom iránti kérelmeket az Európai Szabadalmi Hivatal (EPO) – a 38 ország (EU 27 + 11 egyéb európai ország) részvételével működő kormányközi Európai Szabadalmi Szervezet egyik szerve – vizsgálja meg, és az felel az európai szabadalom biztosításáért, ha a vonatkozó feltételek teljesülnek. Annak érdekében azonban, hogy a megadott szabadalom hatályos legyen egy tagállamban, a feltalálónak nemzeti szinten hitelesítést kell igényelnie minden egyes országban, ahol szabadalomvédelmet kíván igénybe venni. Ez az eljárás további jelentős fordítási és adminisztratív költségekkel jár. Egy csupán 13 országban hitelesíttetett európai szabadalom akár 18 000 euróba is kerülhet, amelyből közel 10 000 eurót tesz ki csak a fordítások díja.

Ennek következtében alakult ki az a helyzet, hogy egy európai szabadalom ára tízszerese egy amerikaiénak, amely átlagosan 1 850 euróba kerül. Az említett költségek miatt a legtöbb fejlesztő találmányát csupán kevés számú tagállamban szabadalmaztatja.

Előzmények

Miután az egységes szabadalom létrehozására tett korábbi kísérletek kudarcba fulladtak (a közösségi szabadalmakról szóló, 1975. évi Luxembourgi Egyezmény sosem lépett hatályba), a Bizottság 2000 augusztusában javaslatot tett egy, a közösségi szabadalmakról szóló rendelet elfogadására. 2009 decemberében a tagállamok egyhangúlag elfogadták a továbbfejlesztett európai szabadalmi rendszerről szóló következtetéseket, amelyek az egységes uniós szabadalom kialakításának és az EU-n belül egy új szabadalmi bíróság létrehozásának kulcsfontosságú elemeit foglalták magukban. 2010 júniusában a Bizottság rendelettervezetet terjesztett elő az uniós szabadalmakkal kapcsolatos fordítási követelményekről, azonban nem sikerült megszereznie a Miniszterek Tanácsának egyhangú támogatását.

  • kapcsolódó anyagok
SZABADALOM
EURÓPAI UNIÓ
EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA