Elsöprő támogatás a Romastratégia mellett - Járóka Lívia sajtóközleménye

2011.02.15. MTI

"A romák társadalmi befogadása nemcsak az egyik legfontosabb stratégiai kihívás, hanem az egyik legígéretesebb lehetőség is Európa számára", mondta Járóka Lívia, a romák társadalmi befogadását célzó EU-stratégia jelentéstevője.

Az Európai Parlament Állampolgári, Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottsága (LIBE) tegnap óriási többséggel fogadta el Járóka Lívia jelentését. A Romastratégia elfogadása a magyar uniós elnökség egyik fő prioritása, mely stratégiát az elnökség még a féléve alatt el kíván indítani.

Az Állampolgári, Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság késő esti szavazásán az Európai Parlament összes frakciója támogatta Járóka Lívia jelentését az Európai Romastratégiáról. A képviselők mintegy négyszáz módosító javaslatot nyújtottak be a dokumentumhoz, a szavazást megelőzően csaknem negyven kompromisszumos indítvány született, és négy szakbizottság, így a Foglalkoztatási és Szociális, a Nőjogi és Esélyegyenlőségi, a Kulturális és Oktatási, valamint a Regionális Fejlesztési Bizottság is készített róla szakvéleményt.

A romák társadalmi befogadása érdekében a jelentés felhívja az Európai Bizottságot és az Európai Tanácsot egy olyan szilárd jogalapra épülő közösségi stratégia kialakítására, amelynek koordinálását és ellenőrzését az uniós intézményrendszer látja el, és mely szigorú éves ellenőrzést tesz lehetővé az egyes kiemelt területek, valamint az azokhoz kapcsolódó konkrét célkitűzések terén elért eredmények tekintetében. A dokumentum szorgalmazza egy összeurópai válságtérkép kialakítását, amely közös gazdasági és társadalmi jellemzőik alapján méri fel azokat a leszakadó kistérségeket, ahol a főként romákat sújtó nyomor és társadalmi kirekesztés koncentrálódik. A jelentés egyebek mellet javasolja még a válságtérképhez kapcsolódó közös, összehasonlítható és megbízható mutatók, így a társadalmi kirekesztést komplexen megjelenítő ún. "Laekeni Indikátorok" elfogadását. A dokumentum továbbá indítványozza egy bővítési dimenzió bevezetését a tagjelölt országok és lehetséges tagjelöltek társulásának érdekében, amely révén a Nyugat-Balkánon koncentrálódó roma népességre is kiterjedhet az összeurópai stratégia.

"A jelentés elfogadása a LIBE bizottságban közelebb hozott minket egy olyan stratégia elindításához, mely lehetőséget biztosít a ma reménytelenségben és nyomorban élő tömegeknek, hogy a holnap egyenlő európai polgáraivá válhassanak." - mondta Járóka Lívia, fideszes EP-képviselő.

  • kapcsolódó anyagok
EURÓPAI UNIÓ JOGA
EURÓPAI PARLAMENT
EURÓPAI UNIÓ