A kormány új Fogyasztóvédelmi Tanács létrehozását tervezi

2011.02.17. Jogi Fórum

A rendelettervezet szerint a felkért tagok díjazás nélkül, két évig látják el a feladataikat; a tanács konzultatív, véleményező, javaslattevő, érdekegyeztető fórum lesz.

A kormány Fogyasztóvédelmi Tanácsot hoz létre fogyasztóvédelmet érintő kormányzati feladatok hatékonyabb ellátására, a kormányzati fogyasztóvédelmi politika, a fogyasztói érdekek és a szakmai teljesíthetőség összehangolására, a speciális szakmai szempontok hatékonyabb érvényesítésére. A tervezet szerint a Fogyasztóvédelmi Tanács a kormány fogyasztóvédelemmel összefüggő döntéseit előkészítő konzultatív, véleményező, javaslattevő, érdekegyeztető fórum. Elnöke a fogyasztóvédelemért való felelősségével kapcsolatos feladatokat ellátó államtitkár.

Tagjai: a kormány egészségügyért, elektronikus hírközlésért, energiapolitikáért, élelmiszerlánc-felügyeletért, építésgazdaságért, igazságügyért, pénz-, tőke- és biztosítási piac szabályozásáért valamint turizmusért felelős tagja által kijelölt vezető kormánytisztviselő. Tag lesz a Gazdasági Versenyhivatal, a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság és a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének egy-egy képviselője; a Magyar Agrárkamara képviselője; a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara képviselője; a fogyasztóvédelmi társadalmi szervezetnek minősülő szervezetek közül az elnök által felkért 8 szervezet elnöke; az országos gazdasági érdekképviseleti szervezetek közül az elnök által felkért 4 szervezet egy-egy képviselője; a békéltető testületek képviselője.

Nem kapnak külön díjazást a tagok

A tervek szerint a tanács ülésén tanácskozási joggal venne részt az elnök meghívására annak az államigazgatási szervnek, társadalmi, szakmai szervezetnek a képviselője, amelynek feladat- és hatáskörét, vagy tevékenységét a tanács által tárgyalt kérdés érinti. Szavazati joggal az elnök, a titkár és a tagok rendelkeznek. A felkért tagok megbízatása 2 évre szól, ezt ez elnök visszavonhatja, ha a tag két egymást követő ülésen nem vett részt, és helyettesítésről nem gondoskodott; a megbízatás visszavonásától számított 30 napon belül az elnök gondoskodik új tag felkéréséről. A rendelettervezetből kiderül az is, hogy a tanács tagjait és az ülésen részt vevőket díjazás, költségtérítés nem illeti meg.

A Fogyasztóvédelmi Tanács szükség szerint, de legalább évente két alkalommal ülésezik. A feladatai közé tartozna, hogy évente megvitatja a fogyasztóvédelmi hatáskörrel rendelkező hatóságok ellenőrzési és egyéb fogyasztóvédelmi tevékenységét; jogszabályalkotást, jogszabály-módosításokat kezdeményez a szakminiszternél a fogyasztói jogok, fogyasztói érdekek érvényesítése, illetve védelme érdekében; javaslatot tesz, véleményt mond a kormány fogyasztóvédelmi politikájáról, a fogyasztókat érintő egyéb döntésekről, programokról; figyelemmel kíséri a kormány fogyasztóvédelmi politikájának és cselekvési programjának végrehajtását.

A határozat rendelkezne arról is, hogy az új testület létrejöttével párhuzamosan megszűnik a 2008-ban létrejött Fogyasztóvédelmi Tanács. Az új tagok felkéréséről az elnök a határozat hatálybalépését követő 30 napon belül gondoskodik.

  • kapcsolódó anyagok
FOGYASZTÓVÉDELEM
KORMÁNYZAT