Alkotmányellenes a magánnyugdíjpénztár-tagok kisemmizése a Magyar Helsinki Bizottság szerint

2011.03. 1. Jogi Fórum/ Magyar Helsinki Bizottság

A Magyar Helsinki Bizottság is indítványozta az Alkotmánybíróságnál, hogy semmisítse meg a magánnyugdíjpénztár-tagok állami nyugdíjának elvételét lehetővé tevő jogszabályi rendelkezéseket. Az Alkotmánybíróság a héten tárgyalt először a magánnyugdíjpénztárakra vonatkozó törvénymódosításokról.

A Magyar Helsinki Bizottság is beadvánnyal fordult az Alkotmánybírósághoz, mert álláspontja szerint diszkriminatív és sérti az emberi méltóságot, hogy az új szabályok értelmében a magánnyugdíjpénztárban maradók elvesztik jogukat a szolgálati idő elismertetésére és az állami nyugellátásra. Emiatt a civil szervezet az új rendelkezések megsemmisítését kéri. 

A Helsinki Bizottság szerint a szabályozás azért sérti az emberi méltóságot, mert önkényesen tesz különbséget olyan személyek között, akik mindannyian hozzájárulnak a társadalombiztosítási nyugellátás finanszírozásához. Az önkényes különbségtétel pedig sérti az emberi méltósághoz való, alkotmányban biztosított alapjogot. 

A Bizottság érvelése szerint a magánnyugdíjpénztárak tagjai és a kizárólag a társadalombiztosítási nyugdíjrendszer tagjai között nincs olyan különbség, amely indokolná azt, hogy a pénztártagok semmilyen mértékű állami nyugdíjra ne legyenek jogosultak. A két csoport tagjai ugyanis 

· több mint egy évtizedig azonos jogszabályok hatálya alatt álltak, jogosultak voltak a szolgálati idő elismerésére és öregségi nyugdíjra,

· rendelkeznek munkaviszonnyal (vagy egyéb biztosításra jogosító jogviszonnyal), sőt munkaviszonyuk akár tökéletesen azonos tartalmú is lehet (például ugyanazon cégnél két pályakezdő azonos munkakörben és azonos fizetéssel)

· hozzájárulnak a társadalombiztosítási nyugdíjrendszer finanszírozásához, mivel foglalkoztatójuk azonos mértékű, 24%-os nyugdíjjárulékot köteles fizetni jövedelmük után. 

Indítványában a Helsinki Bizottság felhívja a figyelmet arra is, hogy az AB gyakorlata szerint az emberi méltóság védelme megköveteli, hogy az állam tartózkodjon olyan szabályok megalkotásától, amelyek súlyosan veszélyeztetik a magánszemélyek és a velük együtt élő közeli hozzátartozók megélhetését. A támadott szabályozás pedig éppen azzal az eredménnyel jár, hogy az állami nyugdíj megvonása miatt a pénztártagok megélhetése kerül veszélybe, amikor nyugdíjba vonulnak. 

A Helsinki Bizottság indítványa itt érhető el.

  • kapcsolódó anyagok
JOGALKOTÁS
KORMÁNYZAT
HELSINKI BIZOTTSÁG