2010. évi igazságügyi statisztikák

2011.03. 2. Jogi Fórum/ Európai Bíróság

Az előzetes döntéshozatali eljárásokat még soha nem fejezték be ilyen rövid idő alatt.

Az érkezett ügyek száma ugyanakkor folyamatosan növekszik és eddig példa nélküli magas számot ért el ebben az évben.

Az intézmény eddigi történetében soha ennyi ügy nem érkezett az Európai Unió Bíróságát alkotó három igazságszolgáltatási fórum elé: 1406 ügyben indult eljárás ebben az évben. Ezen adat az uniós jogviták számának folyamatos növekedését jelzi. Érdemes kiemelni ugyanakkor egy másik jelentős tendenciát is 2010‑ben: az eljárások időtartamának általános csökkenését.

Bíróság

A Bíróságra 2010‑ben 631 új ügy érkezett, amely a 2009. évben érkezett 562 ügyhöz képest nagyon jelentős növekedésnek minősül, és az érkezett ügyeknek a Bíróság történetében eddigi legmagasabb számát jelenti. Az előzetes döntéshozatal iránti kérelmekkel kapcsolatban ugyanez a helyzet. Az ebben az évben indult előzetes döntéshozatali eljárások száma már a második egymást követő évben az eddigi legmagasabb, a 2009. évhez képest pedig 27,4%‑os növekedést jelent (385 ügy 2010‑ben a 2009‑ben érkezett 302 ügyhöz képest).

A Bíróság 2010‑ben 574 ügyet fejezett be, amely az előző évhez képest enyhe csökkenést jelent (588 befejezett ügy 2009‑ben).

Az eljárások időtartamával kapcsolatos statisztikai adatok nagyon kedvezőek. Így ami az előzetes döntéshozatali eljárásokat illeti, azok átlagos időtartama 16,1 hónap. Összehasonlító elemzés alapján kiderül, hogy az egész olyan időszakban, amelyre nézve a Bíróság megbízható statisztikai adatokkal rendelkezik, az előzetes döntéshozatali ügyek elintézésének átlagos időtartama 2010‑ben bizonyult a legrövidebbnek. A közvetlen keresetek, illetve a fellebbezések elintézésének átlagos időtartama 16,7 hónap, illetve 14,3 hónap volt, szemben a 2009‑ben tapasztalt 17,1 hónappal, illetve 15,4 hónappal.

Törvényszék

Statisztikai szempontból a 2010‑es évet több tendencia jellemzi. Az első az érkezett ügyek számának jelentős növekedése 568‑ról (2009‑ben) 636‑ra (2010‑ben); ennyi ügy még soha nem érkezett egy év alatt. A második tendencia az, hogy a befejezett ügyek száma továbbra is jóval 500 fölött maradt (527 befejezett ügy). Mindazonáltal ez az eredmény nem volt elegendő a folyamatban lévő ügyek száma növekedésének visszafogásához, amely szám 2010. december 31‑én elérte az 1300‑at. A harmadik tendencia az eljárás időtartamával kapcsolatos, amely az ítélkező tevékenység alapvető értékelési szempontja. Az ügyek elintézésének sebességére helyezett hangsúly miatt ez az időtartam jelentősen csökkent, átlagosan 2,5 hónappal (a 2009‑es 27,2 hónapról 24,7 hónapra 2010‑ben). Ez az időtartam‑csökkenés még fontosabb a Törvényszék ítélkező tevékenységének a megalapítása óta magját képező területeken – nevezetesen a fellebbezéseken és a szellemi tulajdonnal kapcsolatos ügyeken kívüli területeken – ítélettel befejezett ügyeknél, amelyek vonatkozásában az eljárás időtartamának több mint hét hónapos csökkenése tapasztalható.

Közszolgálati Törvényszék

A Közszolgálati Törvényszék igazságügyi statisztikái azt mutatják, hogy a 2010‑ben érkezett ügyek száma jelentősen emelkedett (139 érkezett ügy a 2009‑ben előterjesztett 113 keresethez képest). A befejezett ügyek száma (129) alacsonyabb, mint tavaly (155).
A folyamatban lévő ügyek száma ebből következően csekély növekedést mutat az elmúlt évhez képest (2010. december 31‑én 185, szemben a 2009. december 31‑i 175 tel). Az eljárás átlagos időtartama is növekedett (2010‑ben 18,1 hónap, szemben a 2009. évi 15,1 hónappal).

Ezen adatok ugyanakkor nem tükröznek strukturális folyamatokat.

  • kapcsolódó anyagok
EURÓPAI UNIÓ JOGA
EURÓPAI UNIÓ BÍRÓSÁGA