Dr. Farkas Ádám az EBA főigazgatója

2011.03. 3. Jogi Fórum/ PSZÁF

Dr. Farkas Ádámot, a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete korábbi elnökét választotta főigazgatónak 5 éves időtartamra ma az Európai Bankhatóság Felügyeleti Tanácsa (Board of Supervisors of the European Banking Authority - EBA).

A döntés nyomán első alkalommal kerül magyar szakember egy európai pénzügyi felügyeleti hatóság operatív vezetői pozíciójába. A hatóság 2011 elején kezdte meg munkáját.

Összhangban az Európai Unió (EU) tavalyi döntésével, a 27 uniós tagállam pénzügyi felügyeletei idén január 12-én londoni székhellyel alakították meg az EBA-t, a korábbi – hatósági jogosítványokkal még nem rendelkező – Európai Bankfelügyelők Bizottsága (CEBS) utódjaként.

A hatóság feladata, hogy az európai bankcsoportok, nemzetközi hitelintézetek határon átnyúló tevékenységét nyomon kövesse, a kialakuló kockázatokra időben felhívja a figyelmet, elősegítse a nemzeti felügyeletek közötti együttműködést és információcserét, közelítse egymáshoz az európai felügyeleti gyakorlatokat, biztosítsa a felügyelés európai egységét és szükség esetén koordinált módon lépjen fel a banki válsághelyzetek kialakulásának megakadályozására. Az EBA többek között kötelező technikai sztenderdek kidolgozásával fogja segíteni az európai pénzügyi szabályozás alkalmazásának és a felügyelésnek a harmonizált alkalmazását a bankszektorban.

  • kapcsolódó anyagok
PÉNZÜGYI JOG
EURÓPAI UNIÓ
PSZÁF