Biztonságosabbá válhatnak a zenés, táncos rendezvények

2011.03. 9. MTI

A zenés, táncos rendezvények biztonságosabbá tételéről alkotott rendeletet a kormány. Ennek értelmében ilyen összejövetelt csak engedély birtokában lehet tartani, és az ellenőrző hatóság köteles azt felfüggeszteni, ha például a résztvevők létszáma jelentősen meghaladja a hely befogadóképességét.

A Magyar Közlöny legfrissebb számában olvasható szabályozás hatálya a tömegtartózkodásra szolgáló építményben, építményen, illetve helyiségben tartott alkalmi vagy rendszeres zenés, táncos rendezvényekre, valamint az ezer főt meghaladó létszámmal megrendezett szabadtéri eseményekre terjed ki.

Zenés, táncos rendezvényt csak rendezvénytartási engedély birtokában lehet megtartani, amelyet a jegyző ad ki. Az engedély iránti kérelem elbírálásának ügyintézési határideje 20 nap.

Az engedélyezési eljárásban szakhatóságként részt vesz a fővárosi és megyei kormányhivatal illetékes népegészségügyi intézete, az építésügyi hatóság, a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség, a tűzvédelmi hatóság, valamint a személy- és vagyonbiztonsággal kapcsolatos szakkérdésekben a rendőrség.

Az engedély iránti kérelemhez csatolni kell a zenés, táncos rendezvénynek helyet adó építmény, terület azonosításához szükséges, továbbá az annak alapterületére, befogadóképességére vonatkozó adatokat, a rendezvény gyakoriságáról, megtartásának napjairól, kezdésének és befejezésének időpontjáról szóló nyilatkozatot, a biztonsági tervet, esetenként a tűzvédelmi szabályzatot.

Zenés, táncos rendezvényt a helyiség üzemeltetője, vagy kulturális rendezvényszervezői, vagy rendezvény- és konferenciaszervezői képesítéssel rendelkező rendezvényszervező szervezhet. Az esemény biztosítását a helyszín jellegzetességeihez és befogadóképességéhez igazodó számú biztonsági személyzet végzi. A beléptetést a fiatalok alkohollal történő kiszolgálásának megelőzése, esetleges alkoholfogyasztásuk ellenőrizhetősége érdekében a fiatalkorúak számára megkülönböztető jelzéssel ellátott belépőjegyhez (kártyához, karszalaghoz) kötheti - áll a rendeletben.

A hatóságok – az építésügyi hatóság kivételével – egy éven belül legalább egyszer kötelesek a rendszeres rendezvények helyszínét ellenőrizni olyan időben, amikor ott nem tartanak zenés, táncos rendezvényt. Ha a helyszín a jogszabályi feltételeknek nem felel meg és a jogsértés másként nem orvosolható, illetve a jogszabályi feltételeknek való megfelelés más módon nem biztosítható, a jegyző az észlelt hiányosságok megszüntetéséig, de legfeljebb kilencven napra megtiltja, hogy ott táncos rendezvényt tartsanak.

A rendszeres rendezvény helyszínén a zenés, táncos események időpontjában egy éven belül – az építésügyi hatóság, valamint a munkaügyi és munkavédelmi hatóság kivételével – minden hatóság köteles legalább két ellenőrzést végezni úgy, hogy lehetőség szerint a résztvevőket a lehető legkisebb mértékben zavarja. A hatóság az ellenőrzés során tapasztalt hiányosságokra, jogsértésekre való tekintettel – a külön jogszabályban meghatározott jogkövetkezményeken túl – az alábbi intézkedéseket alkalmazhatja:

  • figyelmeztetés, ha a zenés, táncos rendezvény helyszínén a hatóság első ízben állapított meg jogsértést;
  • felszólítás a hiányosságok meghatározott időn belüli pótlására;
  • a tapasztalt jogsértésről ideiglenes intézkedés nélkül értesíti a jegyzőt és eljárást kezdeményez;
  • a zenés, táncos rendezvény folytatását a helyszínen felfüggeszti.

Ha az ellenőrzést végző hatóság az alábbi jogsértéseket tapasztalja, köteles a rendezvény folytatását a helyszínen felfüggeszteni:

  • a rendezvényhelyszín engedély iránti kérelemben meghatározott befogadóképességének nyilvánvalóan jelentős túllépése;
  • a biztonsági tervben meghatározott számú biztonsági személyzet hiánya;
  • az engedély hiánya;
  • a zenés, táncos rendezvény folytatása az élet vagy a testi épség veszélyeztetésével jár; a
  • folytatás a közbiztonságot vagy a közrendet közvetlenül és súlyosan veszélyezteti.

A fővárosi, Nyugati téri West Balkán szórakozóhelyen január 15-én éjszaka a diszkóból kiáramló tömegben pánikhangulat alakult ki, s három fiatal lány meghalt. A kormány február végén összehangolt, fokozott hatósági ellenőrzések végrehajtását rendelte el "a zenés, táncos rendezvények biztonságosabbá tétele érdekében végrehajtandó feladatokról" szóló határozatában azokban a vendéglátóüzletekben, amelyekben zeneszolgáltatás nyújtható, műsoros előadás, tánc rendezhető, továbbá szerencsejátéknak nem minősülő szórakoztató játék folytatható.

  • kapcsolódó anyagok
KÖZIGAZGATÁS
JOGALKOTÁS
KORMÁNYZAT