Alkotmányos védelem a fogyasztóknak is

2011.03.11. Jogi Fórum/ FEOSZ

A Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetsége üdvözli a közzétett új alkotmánytervezetet, melyben deklarálják a fogyasztók jogai védelmének fontosságát, valamint előtérbe helyezik a tisztességes gazdasági versenyt.

Az alkotmánytervezet nem tekinthető a végleges változatnak, hiszen annak tartalma még változhat a parlamenti vitában.

A tervezet több fontos újítást tartalmaz fogyasztóvédelmi szempontból. A leendő alaptörvény ugyanis L. cikkében kimondja, hogy Magyarország védi a fogyasztók jogait, valamint biztosítja a tisztességes gazdasági verseny feltételeit. Jelentős az erőfölénnyel való visszaélés elleni fellépés követelménye is.

A fogyasztók érdekeit tartja szem előtt szintén a tervezet azon rendelkezése, amely szerint Magyarország gazdaságának a vállalkozás szabadságán kell alapulnia. Ez a rész, karöltve a tisztességes gazdasági verseny feltételeinek megteremtése igényével egyértelműen elősegíti a fogyasztók választáshoz való alapjogát.

Biztosítani kell ugyanis, hogy a vállalkozások olyan piaci szereplőként léphessenek fel a gazdasági versenyben, amelyek egymással azonos feltételek között versenghetnek azért, hogy a fogyasztók az ő termékeiket válasszák. A verseny ezzel arra sarkallja a vállalkozásokat, hogy minél szélesebb és jobb minőségű termékek palettáját nyújtsák a fogyasztóknak, akiknek ezzel javul ahhoz való joguk, hogy biztonságos, minőségi árucikkhez jussanak.

Fontos továbbá az a rész, mely a speciálisan védendő fogyasztók vonatkozásában fektet le szabályokat. E szerint Magyarország külön intézkedéssel védi az időseket és a fogyatékossággal élőket. A gyermekeket illetően az alkotmánytervezet garantálja számukra a megfelelő testi, szellemi és erkölcsi fejlődéshez szükséges védelemhez és gondoskodáshoz való jogot is.

A FEOSZ álláspontja szerint az új alkotmánytervezettel megnyílik az út a fogyasztók jogait sértő jogszabályok alkotmányos felülvizsgálata előtt, mely hatalmas előrelépést jelent a jelenlegi szabályozáshoz képest.
 

  • kapcsolódó anyagok
ALKOTMÁNYJOG
FOGYASZTÓVÉDELEM
FEOSZ