Összefoglaló az OIT 2011. március 10-ei üléséről

2011.03.11. Jogi Fórum/ OITH

A Fővárosi Bíróság átvilágítása, Szolgálati Bíróság felállítása és új tag az OIT-ban. Ezek voltak a főbb témák az Országos Igazságszolgáltatási Tanács márciusi ülésén.

Az Országos Igazságszolgáltatási Tanács januári ülésén elrendelte a Fővárosi Bíróság általános helyzetének felmérését, a bíróság vezetésének igazgatási vizsgálatát. Mint arról a sajtó is beszámolt Dr. Gatter László december 31-i hatállyal lemondott a Fővárosi Bíróság elnöki posztjáról. 

A vizsgálatot nagy tapasztalattal rendelkező bírósági vezetők végezték. A vizsgálóbizottság komplex módon vizsgálta meg a Fővárosi Bíróság létszámhelyzetét, ügyforgalmi adatait. Értékelte a vezetők igazgatási intézkedéseit, azok végrehajtását és az ellenőrzést. Különös tekintettel volt a hosszú pertartamú ügyek intézésére. 

A vizsgálat főbb megállapításai: 

 •  a Fővárosi Bíróságnak az ügyérkezésből való részesedésének aránya 2002-től kezdődően minden évben meghaladta az engedélyezett bírói létszámból való részesedését, az igazságügyi alkalmazottak számaránya az országos átlagot nem éri el,
 •  a bírák munkaterhének kialakulásában nagy szerepe van a fluktuációnak, illetve a tartós távollétek magas arányának,
 •  a véletlenszerűen kiválasztott, két éven túl folyamatban lévő közel 700 ügy vizsgálata alapján megállapítható, hogy a pervezetés több esetben célszerűtlen, a tárgyalásokat többször, indokolatlanul elhalasztják, az új tárgyalás kitűzése formális,
 • a jelentés utal arra is, hogy az eljárási jogszabályok egyes jogintézményei is gyakran az eljárás elhúzódásához vezetnek. 

Az OIT a következő főbb javaslatokat fogalmazta meg a Fővárosi Bíróság helyzetének javítása érdekében: 

 •  A bíróság működéséhez elengedhetetlen a létszámmal való ésszerűbb gazdálkodás, amelynek célja mentesíteni a bírókat azon feladatok ellátása alól, amelyeket törvény alapján bírósági titkárok, illetve bírósági ügyintézők is elintézhetnek. Csökkenteni kell a bírák adminisztrációs munkaterhét az igazságügyi alkalmazottaknak az ítélkezést segítő feladatokra történő átcsoportosításával, illetve bizonyos területeken a létszámuk emelésével. 
 • Felül kell vizsgálni szervezeti egységenként az igazgatási és szakmai vezetői tisztségek indokoltságát. Az üres vezetői álláshelyekre pályázatot kell kiírni. Meg kell határozni ítélkezési szintenként és ügyszakonként a bíróktól elvárható és számon kérhető éves teljesítményeket. 
 • A Fővárosi Bíróság és a kerületi bíróságok ítélkezését érintően, az arányosabb bírói munkateher kialakítására átcsoportosítási tervet kell készíteni. 
 • Az ítélkezés időszerűségének javítására ki kell alakítani az egy éven túli ügyek folyamatos ellenőrzését és a két éven túli ügyek egységes ellenőrzési rendszerét és módszereit - ideértve az ellenőrzés elmaradásának a vezetőkre is kiterjedő - jogkövetkezményeit. 
 • Erősíteni kell a kollégiumok szakmai tevékenységét, szélesebb körben bevonva a kerületi bíróságokat. 
 • A polgári és a büntető kollégium belső munkaszervezetét át kell alakítani abból a célból, hogy a feladatkörök megosztása a kollégiumvezető és a kollégiumvezető-helyettes között a jelenleginél jobban szolgálják a szakmai és igazgatási teendők színvonalasabb ellátását. 
 • Meg kell változtatni a kollégiumok ügyelosztási rendjét is az ügyek rugalmasabb szignálhatósága érdekében. 
 • A vizsgálati megállapítások szerint a bírák ítélkezésének szakmai színvonala emelése érdekében elengedhetetlen az oktatás célirányzott szervezése, fejlesztése. 

A feladatok elvégzésére az OIT konkrét határidőket szabott azzal, hogy azok végrehajtásáról 2011. október 31. napjáig be kell számolni. 

Az OIT felkérte Hivatalát, hogy a vizsgálati megállapításokkal összhangban – a bíróságok véleményének beszerzését követően - készítsen előterjesztést a büntető eljárásról, a polgári perrendtartásról, a bírák jogállásáról és az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló törvények, illetőleg a bírósági szervezet belső igazgatási szabályzatainak módosítására. 

Az OIT márciusi ülésén új tagként köszöntötte Dr. Vitányi István országgyűlési képviselőt a számvevőszéki és költségvetési bizottság tagját, aki a kormányhivatali teendői miatt tagságát megszüntető Kerényi Jánost váltja a poszton. 

Az OIT a fentieken túl kinevezte az első és másodfokú Szolgálati Bíróság elnökeit és tagjait.

 • kapcsolódó anyagok
BÍRÓSÁG
OIT