Tévesen hitelkésedelemről értesítette a rendben fizető ügyfeleit a Credigen Bank

2011.03.16. Jogi Fórum/ PSZÁF

A Credigen Bank Zrt. 2009 novemberétől több alkalommal valótlan tartalmú, így megtévesztő értesítőket küldött ki számos ügyfelének.

Az értesítés valójában nem létező tartozás megfizetésére szólított fel, illetve ezért az ügyféladatok KHR (BAR) rendszerbe való továbbításáról tájékoztatott. A PSZÁF fogyasztóvédelmi célvizsgálata során a pénzügyi szervezet fogyasztók megtévesztésére alkalmas gyakorlatát állapította meg, ezért 9 millió forint fogyasztóvédelmi bírságot szabott ki a bankra.

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéhez számos olyan fogyasztói beadvány érkezett, amely a Credigen Bank Zrt. különböző tartalmú ügyfélértesítőit kifogásolta. A Felügyelet ezek alapján fogyasztóvédelmi célvizsgálatot indított a hitelintézetnél. A rendelkezésre álló iratokból előzetesen megállapítható volt, hogy a bank már 2009 novemberétől kezdődően valótlan tartalmú egyenlegközlő értesítéseket, fizetési felszólításokat küldött több ügyfele részére.

Az egyes – valójában megalapozatlanul kimutatott – tartozások nyomán a hitelintézet több ügyfél esetében behajtási lépéseket kezdeményezett. Ezek költségeit is felszámította az érintett ügyfeleknek, annak ellenére, hogy azoknak a valóságban nem is volt tartozásuk. Számos ügyfél esetében a nem létező tartozás kiegyenlítését a bank úgy kívánta elérni, hogy a követelés meg nem fizetése esetére kilátásba helyezte az érintett ügyfelek adatainak a Központi Hitelinformációs Rendszerbe (KHR, korábbi nevén BAR) történő továbbítását. Ezen eljárásával a bank az ügyfeleivel szemben jogellenes, tisztességtelen nyomásgyakorlást valósított meg.

Az eljárás során a Felügyelet kimutatta, hogy az értesítések valótlan adatokat tartalmaztak, azaz a kiértesített ügyfelek nagy része ténylegesen egyáltalán nem rendelkezett hátralékos tartozással. A Felügyelet a vizsgálat alapján megállapította, hogy az érintett ügyben a bank tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot folytatott, amellyel megsértette a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény (Fttv.) rendelkezéseit.

Emiatt a Felügyelet a bankot 9 millió forint fogyasztóvédelmi bírság megfizetésére kötelezte. A bírság összegének megállapításakor a Felügyelet súlyosbító körülményként vette figyelembe, hogy a jogsértés a fogyasztók széles körét érintette.

  • kapcsolódó anyagok
PÉNZÜGYI JOG
PSZÁF