II. Magyary Zoltán Emlékkonferencia – A közszolgálati életpálya

2011.03.17. Jogi Fórum

A Budapesti Corvinus Egyetem Közigazgatástudományi Karán működő Magyary Zoltán Szakkollégium egy év elteltével, 2011. március 24-én ismét egy tavalyihoz hasonlóan magas színvonalú konferencia megszervezésére vállalkozott, ezúttal a következő címmel:
A közszolgálati életpálya.

A konferencia előadói elismert, szaktekintélynek számító tanárok és elméleti- gyakorlati szakemberek, akik 20 percben fejtik ki a jövőbeli reformokra vonatkozó javaslataikat, véleményüket a közszolgálati életpályamodellről, a közigazgatási, közszolgálati szakemberképzésről, a közszféra személyi állománya utánpótlásának kérdéseiről.

Az általános és nemzetközi kitekintést követően az előadók többek között az általános közigazgatás, rendészeti igazgatás, a honvédelem, az igazságszolgáltatás területeire vonatkozóan tartják meg a témához kapcsolódó előadásaikat. 

A konferenciához kapcsolódóan a Szakkollégium meghirdetett egy esszéíró versenyt is a Budapesti Corvinus Egyetem, a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem, a Rendőrtiszti Főiskola diákjai, illetve az ország különböző pontjain működő felsőoktatási intézmények jog- és politikatudományi szakok hallgatói számára. A pályázat témája megegyezik a konferenciáéval. A pályázók maximum 15 oldalban fejthetik ki a közszolgálati életpálya jövendőbeli, lehetséges jellemzőit, alakulásának irányait a tanulmányaiknak megfelelő szakterület szempontjából, vagy éppen általánosságban. A beérkező pályaművek bírálatára a konferencia előadói közül felállított bizottság hivatott, az eredményt a konferencia záróünnepségén hirdetik ki.

A konferencia programterve, az előadók valamint az előadások címe és további információk az alábbi  honlapon érhetők el → 

A részvételi szándék is fenti oldalon történő regisztrációval jelezhető.

  • kapcsolódó anyagok
KÖZIGAZGATÁS
KÖZTISZTVISELŐ