Megreformálná az OLAF-ot a Bizottság

2011.03.17. BruxInfo

Az Európai Csalás Elleni Hivatal hatékonyabb munkavégzését, valamint a jobb elszámoltathatóságot célozzák azok a javaslatok, melyeket csütörtökön terjesztett elő a Bizottság.

Eredményesebbé tenné az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) működését és javítaná a szervezet elszámoltathatóságát a Bizottság, amely csütörtökön mutatta be erre vonatkozó reformjavaslatait. A testület emlékeztetett rá, hogy 1999-es létrehozása óta a hivatal 4500 vizsgálatot hajtott végre, és „jelentős mértékben hozzájárult az uniós költségvetés csalárd tevékenységekkel szembeni védelméhez”, ugyanakkor a nagyobb eredményesség érdekében további módosításokra van szükség.

A csütörtökön elfogadott javaslat olyan intézkedéseket tartalmaz, amelyek biztosítják, hogy az OLAF vizsgálatainak lebonyolítása és nyomon követése hatékonyabban történjen (így például intenzívebbé tennék a szervezet és a tagállami hatóságok közötti együttműködést), védik a vizsgálat alá vont személyek jogait, emellett pedig megerősítik az OLAF és annak stratégiai partnerei közötti együttműködést a csalás elleni küzdelemben.

A hatékonyabb munkavégzés érdekében a Bizottság még azt javasolja, hogy amennyiben egy vizsgálat 12 hónapon belül nem zárul le, a hivatal tájékoztassa a felügyelő bizottságot arról, miért kell meghosszabbítani a határidőt. Továbbra is az OLAF főigazgatója lesz végső soron felelős annak eldöntéséért, hogy a szervezet mely vizsgálatokat végezze el, a Bizottság azonban e döntések megkönnyítése céljából egy belső szerv felállítását javasolja az OLAF-on belül.

Az Európai Bizottság kiemelte annak fontosságát is, hogy az OLAF vizsgálatai során megőrizze teljes függetlenségét. Ugyanakkor az Unió pénzügyi érdekeinek lehető legjobb biztosítása érdekében szoros együttműködésre és információcserére van szükség a Csalás Elleni Hivatal és az uniós intézmények között.

A Bizottság továbbítja a javaslatot az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak, hogy azok együttdöntési eljárás keretében jóváhagyhassák azt.

  • kapcsolódó anyagok
EURÓPAI UNIÓ JOGA
EURÓPAI BIZOTTSÁG
EURÓPAI UNIÓ