Meghosszabbított adatfelvételi határidő az Állami Számvevőszék Integritás Projektje keretében

2011.03.19. Jogi Fórum/ ÁSZ

Az ÁSZ több mint 4000 költségvetési szerv bevonásával országos adatfelvételt végez a közszféra korrupciós kockázatainak felmérése érdekében.

Az integritás alapú közigazgatási kultúra és a 155 pontból összeállított kérdőív bemutatása nagy érdeklődésre tett szert a februárban zajló regionális szakmai konferenciasorozat keretében. A közpénzt felhasználó intézményektől érkezett pozitív visszajelzések alapján az Állami Számvevőszék Projektirodája meghosszabbítja a kérdőív leadási határidejét március 31-ig.

Az adatlap kitöltésre felkért intézmények jelentős része jelezte igényét az adatlapok beküldési határidejének meghosszabbítására vonatkozóan, mivel az államháztartás számára a folyamatban lévő szervezeti átalakulás nagy terhelést jelent, továbbá az önkormányzatok 2011. évi beszámolóik és költségvetéseik véglegesítését végzik. Ennek értelmében, az Integritás Projektiroda 2011. március 31-ig meghosszabbítja az első országos adatfelvétel határidejét, mely szerint március 11. helyett e hónap végéig küldheti vissza a 4133 megkérdezett költségvetési szerv a kitöltött Integritás Kérdőíveket.

Az integritás értékek melletti elköteleződést, ezekhez mérten következetes és fedhetetlen szervezeti működést – etikus munkakörnyezetet, tiszta és átlátható belső folyamatokat – jelent. A 2009 februárjában megkezdett Integritás Projekt keretében az ÁSZ hét éven keresztül évente mintegy 4000 előre kiválasztott költségvetési szerv közreműködésével végez országos adatfelvételt. A 155 kérdésből álló kérdőív többek közt olyan témacsoportokra terjed ki, mint az európai uniós támogatások felhasználása, a közbeszerzési eljárások, a közpénzek kezelése, vagyongazdálkodás vagy a külső és belső szabályozási, illetve kontroll környezet. Az adatokat egy saját fejlesztésű informatikai rendszer dolgozza fel, amely az eredményeket térinformatikai eszközökkel egy elektronikus térképi felületen is megjeleníti. Az így elkészülő ún. „kockázati térképek” segítenek a közszférára jellemző működési kockázatok beazonosításában. Ezen belül az Integritás Projekt különösen az integritást fenyegető, korrupciós kockázatok feltérképezésére fókuszál. A holland módszertani megoldásokra alapozott fejlesztés célja, hogy a kockázati adatok megjelenítésén túl a tudatformálást is segítse, egy az átláthatóságon és az integritás követelményein felépülő, fejlettebb, értékközpontú közigazgatási kultúra elterjesztésével.

A projekt megvalósítását támogató „Integritás Portál” intézménykereső térképi felületén megtalálhatóak a hazai költségvetési szervek (14.389 db). A Magyar Államkincstár törzsadat-nyilvántartásán alapuló rendszer segítségével tetszőleges beállítások szerint kereshetők, listázhatók, illetve térképen is megtekinthetők a közpénzt felhasználó intézmények. Az egyes szervezetek ikonjára kattintva a kérdőívek feldolgozását megelőzően alapvető adatok (pl. cím, bevételek, kiadások, azonosító adatok) olvashatók le. Ezek az országos adatfelvétel lezárása után pontosításra kerülnek és az egyes intézmények veszélyeztetettségi jellemzőivel is kiegészülnek.

  • kapcsolódó anyagok
KÖZIGAZGATÁS
KORRUPCIÓ
ÁSZ - ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK
KÖLTSÉGVETÉS