Biztonságosabb rendezvények, hatékonyabb fogyasztóvédelem – további lépések szükségesek

2011.03.24. Jogi Fórum/ FOE

További jogszabály-módosításokra van szükség annak érdekében, hogy a biztonságosabb rendezvényeken túlmenően, a fogyasztói jogok abban az esetben is érvényesüljenek, amennyiben a résztvevőknek bármilyen polgári jogi igénye merülne fel a rendezvény szervezőivel szemben.

Az Országgyűlés Fogyasztóvédelmi Bizottságának – melynek állandó meghívottja a Fogyasztóvédők Országos Egyesülete – legutóbbi ülésén a rendezvények szervezésére vonatkozó jogi szabályozás fogyasztóvédelmi szempontból történő áttekintése került napirendre. Korábban egyes rendezvényekkel kapcsolatos fogyasztói panaszok miatt már több alkalommal került sor annak kinyilvánítására, hogy indokolt lenne a rendezvények szervezésére vonatkozó szabályozás szigorítása. 

A fiatalok West Balkán tragédiáját követően ismét felvetettük, hogy a fogyasztók egészséges és biztonságos szolgáltatáshoz való alapvető jogának hatékony érvényesülése érdekében törvényben kerüljön szabályozásra a rendezvények szervezése. További javaslataink - melyeket eljuttattuk a fogyasztóvédelemért felelős minisztériumnak is – tartalmazták azt, hogy célszerű lenne e rendezvényekre kötelező – nyilvános – regisztrációt előírni. Egy meghatározott tervezett létszámot meghaladóan szervezett rendezvényekre vonatkozóan pedig további speciális szabályok kerüljenek kidolgozásra, és az ilyen rendezvény tartása engedélyhez kötött legyen. 

Az engedély kiadását, majd betartását ellenőrző szakhatóságok feladatait pontosan ki kell dolgozni. A nagyobb rendezvénynek helyet adó helyiség (diszkó, étterem, sportcsarnok, stb.) tekintetében pontos műszaki paraméterek meghatározása és ellenőrzése is elengedhetetlen feltétele a későbbi balesetek és tragédiák megelőzésének. Egyes esetekben indokolt lenne előírni, hogy a rendezvények szervezőinek gondoskodniuk kell szakképzett, személyében is felelős szakképzett szakmai vezetőről. Úgyszintén szabályozni kellene a felelősségbiztosítás, kártérítési felelősség kérdését, továbbá a rendezvényre elővételben megváltott belépőjegyek árának visszatérítési kötelezettségét is. 

A zenés, táncos rendezvények biztonságosabbá tételéről szóló 23/2011. (III.8.) Kormányrendelet nagy előrelépés, azonban értelemszerűen nem teljes körűen foglalkozik a rendezvények szervezése körüli – a biztonságosságot közvetlenül nem érintő – kérdésekkel.

A fogyasztók védelme tekintetében előrelépésnek tartjuk, hogy az Országgyűlés Fogyasztóvédelmi Bizottsága napirendjére vette a rendezvények szervezésére vonatkozó szabályozás áttekintését. 

A bizottsághoz előzetesen eljuttatott javaslatainkban kifejtettük: hogy fogyasztóvédelmi szempontból fontosnak tartjuk, hogy egy rendezvénynek legyen személyében is felelős szervezője, továbbá a rendezvény helyszínén is olyan felelős vezető, aki képes rendkívüli esemény esetén is az intézkedésre, illetve aki a hatósági ellenőrzés során az együttműködésre kötelezett. Pozitívum, hogy nyilvános és neten is megnézhető a zenés táncos rendezvények nyilvántartása. Ezt a nyilvántartás azonban a jövőben sem terjed ki minden rendezvényre. 

A fogyasztók, és valószínűleg az ellenőrző hatóságok részére is egyszerűbb lenne, ha egy kijelölt állami szervezet valamennyi rendezvényre vonatkozóan nyilvános adatállománnyal rendelkezne. Nem tartjuk megoldottnak a fogyasztók védelmét a rendezvényen elszenvedett baleset vagy kár esetére vonatkozóan sem. Egyes esetekben megfontolandó lenne a vagyoni biztosíték, vagy a felelősségbiztosítás előírása, tehát szabályozni kell a felelősségbiztosítás, kártérítési felelősség kérdését, továbbá a rendezvényre elővételben megváltott belépőjegyek árának visszatérítési kötelezettségét is, hogy az elmaradt fesztiválokat, rendezvényeket övező bizonytalanság és a fogyasztók kiszolgáltatott helyzete se álljon fenn. 

Egyesületünk örömmel vette tudomásul, hogy az előzetesen megküldött javaslataink többségét az Országgyűlés Fogyasztóvédelmi Bizottsága támogatta és azokat figyelembe vette a 3/2010-2014. számú tájékoztatójában kialakított állásfoglalásának kialakításakor. 

A hivatkozott állásfoglalásban foglaltakkal egyetértünk és támogatjuk mielőbbi megvalósítását. 

Fogyasztóvédők Országos Egyesülete

 

  • kapcsolódó anyagok
FOGYASZTÓVÉDELEM
FEOSZ