A szomszédoknál is elvégeztetné a stressz-teszteket az EU

2011.03.28. BruxInfo

Legfelsőbb politikai szinten adták pénteken áldásukat a tagországok az európai nukleáris erőművek állapotfelmeréséhez, mégpedig a legmagasabb biztonsági sztenderdek alapján. Zárónyilatkozatukban az állam- és kormányfők kiemelték, hogy a teszteknek a nukleáris balesetek határokon átnyúló hatására tekintettel csak akkor van értelme, hogy ha a szomszédos harmadik országok is elvégzik az átvilágítást.

„Tiszteletben tartva a szuverenitást, arra kérjük a szomszédos harmadik országokat, hogy csatlakozzanak az ellenőrzési folyamathoz” – közölte José Manuel Barroso európai bizottsági elnök a kétnapos EU-csúcs pénteki záró sajtótájékoztatóján.

A vizsgálatok függetlenségét és az eredmények objektív kiértékelését a Bizottság bevonása hivatott szavatolni – jelentette ki Herman Van Rompuy európai tanácsi elnök. „Világosan meg kell határoznunk az eljárást arra az esetre is, ha valamelyik erőmű nem felelne meg a teszten. Az eljárás részletei még kidolgozásra várnak, ahogy magának a vizsgálatnak a hatásköre és a vizsgálandó paraméterek is” – közölte Van Rompuy. Hozzáfűzte: a tervezési folyamat hétfőn indul a Bizottság vezetésével és az ENSREG (European Nuclear Safety Regulatory Group), a tagállamok és valamennyi érintett szervezet és hatóság bevonásával.

A pénteki zárónyilatkozat a „legmagasabb” nukleáris biztonsági sztenderdeket jelöli meg a stressz tesztek kiinduló pontjául, és előre vetíti, hogy csak a legbiztonságosabb technológiának lesz helye az Unió területén.

A tagállamok felkérik a Bizottságot és az európai nukleáris regulátor szervezetet, hogy „a lehető legsürgősebben” dolgozzák ki az elvégzendő tesztek technikai részleteit, a Japánban történt nukleáris baleset tapasztalatait is figyelembe véve, valamint támaszkodva a Nyugat-Európai Nukleáris Regulátorok Szövetségének (WENRA) tapasztalataira.

Az objektivitás érdekében a vizsgálatok eredményét „független nemzeti hatóságoknak” együtt kell értékelniük, az eredményeket pedig – valamint a szükségesnek ítélt esetleges korrekciós intézkedéseket – meg kell osztani a Bizottsággal és a regulátor szervezettel. A tagországok a Bizottság jelentése alapján a legmagasabb szinten, tehát az Európai Tanács keretében fogják értékelni az előzetes vizsgálati eredményeket 2011 végén. A pénteki zárónyilatkozat arról is rendelkezik, hogy az eredményeket nyilvánossá tenni.

A tagországok leszögezik, hogy a nukleáris biztonság nem ér véget az EU határainál. „Az EU felkéri a szomszédos és világszinten az nukleáris energia használatában érdekelt országokat, hogy mind a létező, mind a tervezett reaktorok tekintetében végezzék el a stressz teszteket” – így a záródokumentum.

A Bizottság szintén feladatul kapta, hogy tekintse át a nukleáris létesítményekre vonatkozó uniós szabályozást, és ha szükség van rá, tegyen javaslatot módosításokra. „A tagországoknak mihamarabb, de legkésőbb a 2011. júliusi határidőre át kell ültetniük a nukleáris létesítmények biztonságáról szóló irányelvet” – írja a dokumentum. Hozzáfűzi: mindent el kell követni annak érdekében, hogy mihamarabb elfogadják a nukleáris hulladékok kezeléséről szóló irányelvet is, aminek tervezetét a Bizottság nemrégiben tette le az asztalra.

Ami pedig a japán nukleáris baleset következményeit illeti, a Bizottság folyamatosan figyelni fogja az esemény kihatását az uniós és nemzetközi energiapiacokra.
 

  • kapcsolódó anyagok
EURÓPAI UNIÓ JOGA
KÖRNYEZETVÉDELEM
EURÓPAI BIZOTTSÁG
EURÓPAI UNIÓ