Reformok révén erősebb uniós kohéziós politikát!

2011.03.31. Jogi Fórum/ Európai Bizottság

Johannes Hahn regionális politikáért felelős európai biztos március 31-én részt vesz azon a Budapesten megrendezésre kerülő, kohéziós politikával foglalkozó magas szintű konferencián, melyre az EU magyar elnökségének égisze alatt kerül sor.

Az európai biztos e lényeges fejlesztéspolitika szemszögéből számol be a 271 európai régiót érintő eredményekről és vázolja a 2013 utáni időszak perspektíváit. A kohéziós politika vitája hamarosan lezárul, és budapesti látogatása alkalmával a biztos megerősíti, hogy a Bizottság a jövőben eredményközpontúbb politikát szeretne folytatni.

A konferenciát megelőzően Johannes Hahn biztos az alábbiakat nyilatkozta: “A költségvetési korlátok tekintetében alapvető fontosságú, hogy fokozzuk az uniós finanszírozások hatékonyságát. Mindannyiunk érdeke, hogy gondoskodjuk egyrészt arról, hogy a kohéziós politika a lehető legjobb gazdasági és társadalmi eredményeket mutassa fel, másrészt arról, hogy a szakpolitika rendelkezésére álljanak azok az eszközök, amelyek révén szembe tud nézni a XXI. század nyomasztó kihívásaival.”

A gazdasági, társadalmi és területi kohézióról szóló ötödik jelentésében a Bizottság 2010 novemberében ismertette a 2013 utáni kohéziós politikára vonatkozó főbb javaslatait. Az alapvető célkitűzés, hogy az alábbi lépések révén a szakpolitika még hatékonyabbá váljon:

  •  A finanszírozást korlátozott számú területre összpontosítjuk, főként olyan témákra, melyek összhangban állnak az EU alapvető szakpolitikai prioritásaival (pl. a megújuló energiák fokozott használata, a szegénység elleni küzdelem és a foglalkoztatás növekedése);
  •  Gondoskodunk arról, hogy hatékony feltételrendszer garantálja a programok és projektek végrehajtását;
  •  Előnyben részesítjük azokat a régiókat, melyek a programok megvalósítása terén fejlődést mutatnak (kedvezmények);
  •  Világos és mérhető célkitűzéseket fogalmazunk meg a programok végrehajtását megelőzően;
  •  Egyszerűbb eljárásokra törekszünk európai, tagállami és regionális szinten egyaránt.

A budapesti konferencián részt vevő politikusok, tagállami szakértők és tudósok megvitatják az eredményorientált és tematikus programokhoz fűződő javaslatokat, figyelembe véve a május 19-21-én Gödöllőn megrendezésre kerülő miniszteri ülést. A Bizottság várhatóan 2011 nyarán nyújt be hivatalos jogalkotási javaslatot a jövőbeli kohéziós politikára vonatkozóan.

Johannes Hahn számít a magyar elnökség támogatására az EU következő költségvetésének jelenleg folyó megvitatása során; lényeges, hogy a kohéziós politika rendelkezésére álljanak azok a költségvetési eszközök, melyek révén a szakpolitika ambíciói megvalósíthatók, és szembe lehet nézni a hozzá fűződő számos kihívással.

Fontos szempont továbbá, hogy a szakpolitika hatékonyságának növelésére irányuló eszmecserék ne halványítsák el az eddig elért komoly eredményeket. Magyarországi példákat kiemelve: A 2004-2006 során nyújtott támogatásból több mint 21600 munkahely létesült, 570 kilométernyi vasútvonal és 470 kilométernyi közút korszerűsítésére került sor, 2 millió lakost érintő, hatékonyabb hulladékgyűjtő szolgáltatást alakítottak ki, valamint képzéseket, tanfolyamokat bonyolítottak több mint 100 000 nő számára. Az uniós támogatásnak köszönhetően a 2000-2006 közötti időszakban Európa-szerte mintegy 1,4 millió munkahely létrehozására került sor.

Az Unió kohéziós politikája az EU költségvetésének több mint egyharmadát teszi ki: 347 milliárd euró támogatásban részesül körülbelül kétmillió társfinanszírozott projekt az Unió régióiban és tagállamaiban 2007 és 2013 között.

Johannes Hahn és Fellegi Tamás nemzeti fejlesztési miniszter március 31-én 10:30-kor közös sajtótájékoztatón vesznek részt a Stefánia Palotában.

  • kapcsolódó anyagok
EURÓPAI UNIÓ JOGA
EURÓPAI BIZOTTSÁG
EURÓPAI UNIÓ