Kettős kormányzati beszéd az abortuszszigorításról

2011.04. 1. Jogi Fórum/ TASZ

Március elején Orbán Viktor miniszterelnök a TV2 Tények c. műsorának azt nyilatkozta, hogy “az európai hagyományoknak megfelelő megfogalmazást” sikerült találni arra, hogy az alkotmány miként utaljon a magzatra, amely “nem teszi szükségessé, hogy a ma hatályban lévő magzatvédelmi törvényt
meg kelljen változtatni”.

A Patent Egyesület levelére válaszolva március közepén Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes világossá tette, hogy céljuk a törvény megváltoztatása.

Semjén Zsolt válaszlevelét a következő mondattal zárja: “A mi álláspontunk szerint az említett elvi deklarációnak világosan szerepelnie kell az alkotmányban, a konkrét törvénymódosításnak azonban csak akkor lesz politikai realitása, ha a társadalom többségének az értékítélete is megváltozik ebben a kérdésben.” A miniszterelnök-helyettes levele mellett az Országgyűlés Egészségügyi bizottságának KDNP-s tagja, Nagy Kálmán úgy nyilatkozott, hogy pártja általánosságban támogatja a drasztikus jobbikos javaslatot az abortuszszabályok szigorítására vonatkozóan.

A Patent Egyesület és a TASZ álláspontja szerint e kettős kommunikáció kétségessé teszi, hogy a kormány fogja-e szigorítani az abortuszt szabályozását. Maga az alkotmányozási folyamat sem alkalmas arra, hogy ebben az alapvető jogokat érintő kérdésben valós társadalmi vitára kerüljön sor: egyfelől a kormányzati szándék homályos volta, másfelől a megvitatásra rendelkezésre álló idő rövidsége miatt.

Semjén Zsolt levelében idézőjelbe téve utalt a nők önrendelkezési jogára, amely “nem jelentheti egy másik ember élete feletti rendelkezést”. “Alapvető tévedés és ellentétes az európai emberi jogi hagyományokkal az a felfogás, ami jelentéktelennek próbálja feltűntetni az önrendelkezés és a test feletti rendelkezés szabadságának jelentőségét az terhesség művi megszakításával kapcsolatos vitában. Súlyos csúsztatás úgy beállítani a terhesség megszakítását mint egy másik ember életéről hozott önkényes döntést” – mondta Kapronczay Stefánia a TASZ Betegjogi programvezetője.

“Hamis az az állítás, hogy a jelenleg javasolt alkotmányszöveg megfelel az európai hagyományoknak : még az abortusz választását köztudottan nagyon szigorúan szabályozó Írországban sem utal az alkotmány a fogantatástól kezdődő magzati élet védelmére egy mondatban az élethez való joggal” –
szögezte le Spronz Júlia a Patent jogi szakértője.

  • kapcsolódó anyagok
TASZ