A 6. környezeti cselekvési program végső értékelése

2011.09. 1.

A 6. környezeti cselekvési program végső értékelése a környezetvédelmi szakpolitika terén előrelépést, a végrehajtásban azonban hiányosságokat jelez.

A 6. környezeti cselekvési program az elmúlt évtized során a környezetvédelem szinte minden területén segítette a környezetvédelmi jogszabályok érvényesülését: ez derül ki a 2002-2012. közötti időszakra vonatkozó, 6. környezeti cselekvési program mai napon elfogadott végső értékeléséből. A környezetvédelem területén az elmúlt tíz évben megvalósult főbb eredmények között említhetjük a Natura 2000 hálózat kibővítését, amely az EU szárazföldi területeinek immár közel 18%-ára terjed ki, a vegyi anyagokra vonatkozó átfogó politikai eszköz bevezetését és az éghajlatváltozás elleni küzdelmet célzó politikai fellépést. A meghatározott uniós célkitűzések megvalósítása, a szabályok végrehajtása, a biológiai sokféleség megőrzése, valamint a talaj- és a vízminőség védelme terén azonban van még tennivaló. Az erőforrások felhasználásának a gazdasági fejlődéstől való elválasztása nem vezetett az erőforrás-felhasználás általános csökkenéséhez.

Janez Potočnik környezetvédelmi biztos a következőket nyilatkozta: „Jó eredményeket értünk el, azonban nem minden esetben olyan mértékűeket, amilyeneket reméltünk. Ahhoz, hogy a 6. környezeti cselekvési program jogszabályokat érintő célkitűzései és az elért eredmények közötti szakadék csökkenjen, a tagállamoknak hatékonyabban kell végrehajtaniuk az uniós szabályozásokat. Mostantól célunk az, hogy a környezeti károk helyreállítása helyett az állapotromlás megelőzésére koncentráljunk. A program végső értékelése nyomán széles körű nyilvános konzultáció indul azon irányvonalak meghatározása érdekében, amelyek az EU környezetvédelmi politikáját az elkövetkezendő években jellemzik majd.”

A 6. környezeti cselekvési program végső értékeléséből az derül ki, hogy a programban meghatározott intézkedések túlnyomó részét befejezték vagy azok befejezés előtt állnak. A 6. környezetvédelmi cselekvési program hét tematikus stratégiáját – levegő, peszticidek, a hulladék újrafeldolgozása és képződésének megakadályozása, természeti erőforrások, talaj, tengeri környezet, városi környezet – a szakpolitika megerősítése érdekében dolgozták ki. Egyes stratégiák új szakpolitikák létrehozását ösztönözték, míg mások inkább a már meglévő eszközök felülvizsgálatára, és ezáltal a koherencia növelésére és a konkrét hiányosságok megszüntetésére törekedtek.

A program fő érdeme abban állt, hogy átfogó keretet nyújtott a környezetvédelmi politika számára. A tagállamoknak és a helyi hatóságoknak viszonyítási pontot kínált a környezetvédelmi politikának a vele versenyző politikai igényekkel szembeni védelme során, biztosította a kellő finanszírozást és a kiszámíthatóságot. A program abban is szerepet játszott, hogy megszülethessen a hatékony célszámok és menetrendek elfogadására, majd az azok végrehajtására irányuló politikai szándék.

Nem állíthatjuk teljes bizonyossággal, hogy a 6. környezetvédelmi cselekvési program központi szerepet játszott volna az elmúlt évtized során a különböző környezetvédelmi jogi aktusok elfogadásában. Ez részben a program felépítésével magyarázható, vagyis azzal, hogy számos, hatókörét és hatását tekintve eltérő cselekvést tartalmazott. Mivel a programot a Tanács és az Európai Parlament 2002-ben együttdöntési eljárással fogadta el, az érdekeltek úgy ítélték meg, hogy az a korábbi programokhoz képest nagyobb legitimációval rendelkezett és hozzájárult ahhoz, hogy a későbbi szakpolitikai javaslatokat szélesebb körű elfogadottság övezze. Az Európai Unió környezetvédelmi jogszabályainak nem megfelelő tagállami végrehajtása és érvényesítése szintén korlátozó tényező volt.

Következő lépések

Noha a 6. környezetvédelmi cselekvési program utolsó évéhez érkezett, a Bizottság folytatja ambiciózus környezetvédelmi politikájának megvalósítását, amely mára az Intelligens, fenntartható és inkluzív növekedést szolgáló Európa 2020 stratégia lényegi részét képezi. Ehhez kapcsolódva a Bizottság hamarosan közzéteszi a forráshatékony Európa útitervét, amelyben felvázolja az erőforrás-hatékony Európa 2050-ig történő megvalósítására vonatkozó elképzelését.

A mai napon bemutatott értékelés lefekteti a Bizottság, a Tanács, a Parlament, a civil társadalom és az üzleti szféra közötti további párbeszéd alapjait. A cél az, hogy egyetértés alakuljon ki a környezetvédelmi politika stratégiai irányvonalait illetően, a döntéseket széles körű elfogadottság övezze és a fellépések megvalósítására erőforrásokat lehessen mozgósítani. Mindezekre tekintettel a Bizottság mérlegelni fogja, hogy a környezetvédelmi szakpolitika gyors ütemben változó keretei között egy újabb környezetvédelmi cselekvési program miként tudna a leghatékonyabban hozzáadott-értéket biztosítani.

Előzmények

A 6. környezeti cselekvési programról szóló határozatot az Európai Parlament és a Tanács 2002. július 22-én fogadta el. A program az európai uniós környezetvédelmi politika stratégia kereteit határozza meg a 2002-2012. közötti időszakra vonatkozóan. Az EU környezetvédelmi politikájának alakulásában a környezeti cselekvési programok a 70-es évek elejétől kezdve döntő szerepet játszanak, és a 6. környezeti cselekvési programot e negyven éve tartó folyamat részének kell tekinteni. A 6. környezetvédelmi cselekvési program volt az első olyan, amelyet a Tanács és az Európai Parlament együttdöntési eljárás útján fogadott el.

A közlemény teljes szövege és a végső értékelési folyamattal kapcsolatos részletek itt érhetők el→

  • kapcsolódó anyagok
EURÓPAI UNIÓ JOGA
KÖRNYEZETVÉDELEM
EURÓPAI BIZOTTSÁG
EURÓPAI UNIÓ