Két új tag kezdi meg munkáját a GVH Versenytanácsában

2011.08.31. Jogi Fórum/ GVH

Schmitt Pál, a Magyar Köztársaság elnöke 2011. szeptember 1-i hatállyal Dr. Berki Ádámot és Pál Tamást nevezte ki a Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsának tagjává. A Versenytanács-tagok kinevezése hat évre szól, melynek lejárta után egy alkalommal újból kinevezhetőek.

A Versenytanács sajátos helyzetű testület így független a hivatalon belül, ám döntése a szokásos bírói felülvizsgálat alá van vetve. A GVH versenyfelügyeleti eljárásait érdemben lezáró - valamint azok végrehajtását elrendelő - határozatokat a hivatalon belül elkülönült döntéshozó fórumként működő Versenytanács hozza meg, majd - egy esetleges jogorvoslat esetén - jogi képviselő bevonásával képviseli azokat a bíróság előtt. A Versenytanács bírálja el továbbá a vizsgálók által a versenyfelügyeleti eljárás során hozott, úgynevezett közbenső végzések elleni jogorvoslati kérelmeket is.

A Versenytanács munkáját a Versenytanács elnöke – aki egyben a GVH egyik elnökhelyettese is - szervezi és irányítja, az egyes ügyeket az elnök által kijelölt három, vagy öttagú versenytanács bírálja el.

A Versenytanács tagjai - versenyfelügyeleti feladataik mellett - közreműködnek a GVH versenypártolási és versenykultúra fejlesztése érdekében végzett tevékenységében is.

Berki Ádám 1971-ben végzett a Budapesti Műszaki Egyetem Gépészmérnöki Karán. 1976-tól kezdődően - műszaki végzettségére tekintettel - a Fővárosi Bíróság iparjogvédelmi tanácsának bírája volt, ekkortól kezdve végez jogi munkát. Jogi diplomáját 1984-ben vehette át az Eötvös Lóránt Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán, miután bírói munkája mellett befejezte egyetemi tanulmányait. Jogi pályafutása során 11 év bírói szolgálatot követően előbb jogtanácsosként, majd ügyvédként dolgozott, túlnyomórészt a gazdasági jog területén. Német és görög nyelveken beszél.

Pál Tamás 1993-ban végzett a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem Gazdálkodási Karán okleveles közgazdászként. Szakmai pályafutása során pénzügyi cégeknél töltött be menedzseri, illetve vezető tisztségviselői pozíciót. 1994-től a Versenytanács-tagi kinevezéséig a Budapesti Corvinus Egyetem oktatójaként tevékenykedett, a 2011/2012-es tanévtől pedig a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Üzleti Tudományok Intézetének oktatója. Angol nyelven beszél.
 

  • kapcsolódó anyagok
VERSENYJOG
GVH