A telefonos ügyfélszolgálatok hangfelvételeinek adatkezeléséről

2011.09. 5. Jogi Fórum/ Adatvédelmi Biztos

Adatkezelés még hozzájárulással is csak akkor végezhető, ha a célja előzetesen, pontosan meghatározott. Nem elegendő célként a minőségbiztosítást jelölni meg a telefonos ügyfélszolgálatok hangfelvétel-készítésekor, mert az nem teszi egyértelművé, hogy az adatkezelés mely jog gyakorlása vagy kötelezettség teljesítése érdekében nélkülözhetetlen – foglalt állást Jóri András adatvédelmi biztos.

Jóri András egy panaszos kérésére vizsgálta felül az egyik legnagyobb hazai telefonszolgáltató hangfelvétel-készítésnek, -kezelésének gyakorlatát. Az ügyfél kifogásolta, hogy a szolgáltatóval folytatott jogvitája során a telefonos ügyintézés hangfelvételét nem bocsátották a megfelelő módon a rendelkezesére. A szolgáltató Általános Szerződési Feltételei az ügyféllel folytatott telefonos beszélgetések rögzítéséről és a felvételek kiadásáról nem felelt meg az adatvédelmi előírásoknak.

Az adatvédelmi biztos felhívta a szolgáltató figyelmét arra, hogy nem elegendő a személyes adatok, azaz az ügyféllel való telefonos ügyintézés céljaként a minőségbiztosítást, és panaszügyintézést megjelölni. Az adatkezelés célját úgy kell meghatározni, hogy abból egyértelműen felismerhető legyen mind a hívó, mind a hívott fél érdeke. Az adatalany számára mindvégig nyilvánvalónak kell lennie, hogy az adatkezelés mely jog gyakorlása vagy kötelezettség teljesítése érdekében nélkülözhetetlen. Ezáltal válik lehetővé, hogy az ügyfél élhessen jogaival, tisztában legyen kötelezettségeivel, valamint, hogy a hangfelvételt az adatalany is felhasználhassa, ha szükséges. Az adatkezelés céljának jól körülhatároltnak kell lennie, ennek a kívánalomnak nem tesz eleget a homályosan megfogalmazott minőségbiztosítási cél.

Az adatkezelés szabályozásának továbbá tartalmaznia kell a hangfelvétel rendelkezésre bocsátásának pontos feltételeit; határidejét, helyét, költségét, módját.
 

  • kapcsolódó anyagok
ADATVÉDELEM
ADATVÉDELMI BIZTOS