Jogtalanul figyeltette volt beosztottját saját területén egy áruház

2011.09.15. Jogi Fórum/ Adatvédelmi Biztos

Többek között rögzítették róla, hogy kivel, mennyi ideig beszélgetett, mikor érkezett, mennyi időt töltött az áruházban, hogyan viselkedett. A jogellenesen gyűjtött és kezelt adatokat azonnal törölni kell – foglalt állást Jóri András adatvédelmi biztos.

Panasz nyomán vizsgálta az adatvédelmi biztos egy áruház adatkezelését, amelynek biztonsági őrei a korábbi, a céggel munkajogi perben álló munkatársat az áruház területén megfigyelték, magatartásáról jelentést készítettek a vezetés számára.

Az 1992. évi LXIII. törvény (adatvédelmi törvény) személyes adat kezelését csak akkor teszi lehetővé, ha ahhoz az érintett személy hozzájárult, vagy ha azt törvény elrendelte. A vagyonvédelmi célú adatkezelések szabályait a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenységről szóló törvény tartalmazza. E törvény tételesen sorolja fel azokat az eszközöket és az azokhoz kapcsolódó adatkezeléseket, amelyekkel a vagyonőr a megbízó vagyona védelmének érdekében alkalmazhat.

A védett területre látogató megfigyelése, a tevékenységéről adatgyűjtés, nem szerepel e törvény rendelkezései között. Az áruház bár a vásárlók által látogatható, mégsem minősül közterületnek, mert a cég tulajdonában áll. Erre tekintettel egyes személyek ott tartózkodását a tulajdonos jogszerű okból megtilthatja. E jogával azonban nem azonos, hogy az áruházak területére belépő személyekkel kapcsolatosan tudtuk nélkül megfigyelést rendeljen el. Erre semmilyen törvény nem ad felhatalmazást.

Az áruház adatkezelése jogszerűtlen, a gyűjtött adatokat haladéktalanul törölni kell – szögezte le Jóri András.

  • kapcsolódó anyagok
ADATVÉDELEM
ADATVÉDELMI BIZTOS