Haladás az uniós gazdasági kormányzás hatos jogszabálycsomagjának ügyében

2011.09.15. MTI

Haladást sikerült elérni azokon az uniós intézményközi egyeztetéseken, amelyek a közös gazdasági kormányzás kialakítását szolgáló hatos jogszabálycsomag véglegesítésére irányulnak - közölte a soros lengyel EU-elnökség és az Európai Parlament csütörtökön.

A hat uniós jogszabálytervezet az EU-tagállamok gazdasági és pénzügyi politikájának az eddiginél szorosabb összehangolását célozza. Egyebek közt közösségi fellépést irányoz elő az egyes tagállamokkal szemben olyan esetekre, amikor valamelyik a költségvetési hiány vagy más fontos mutató tekintetében eltér az egyeztetett célkitűzésektől.

A hatos csomag - angol uniós szakzsargonban: sixpack - ügyében az első félévben a magyar EU-elnökség vezényelte le a fáradságos egyeztetéseket a tagállamok kormányainak képviselőivel a Tanácsban, majd folytatta az alkudozást az Európai Parlament (EP) képviselőivel. E jogszabályok egy részében ugyanis az EP-nek úgynevezett együttdöntési jogköre van, egy másik részében pedig ki kell kérni a véleményét. A június 30-án zárult magyar elnökség alatt majdnem sikerült feltenni a pontot az i-re, de egy-két ponton a nézeteltéréseket mégsem sikerült áthidalni a Tanács és a Parlament között.

A megmaradt ellentétek lényege arra volt visszavezethető, hogy a Parlament a gazdasági kormányzással kapcsolatos ügyekben nagyobb közösségi szerepet igényelt önmagának, mint amit egyes tagállamok hajlandóak lettek volna megadni neki, illetve hogy a Parlament több automatizmust szeretett volna beépíteni a pénzügyileg "renitens" tagállamokat megregulázó rendszerbe, ami kiváltotta egyes tagállamok ellenállását.

A legkeményebb diónak állítólag az a részkérdés bizonyult, hogy az úgynevezett preventív szakaszban - amikor tehát valamely tagállam egyes pénzügyi-gazdasági mutatói még nem lépték át a meghatározott küszöbértéket, csupán vészesen közelítenek ahhoz - az Európai Bizottság (vagyis a legfőbb uniós végrehajtó testület) által javasolt szankciókat a tagállami kormányokat képviselő Tanácsban milyen mértékű többséggel kell megerősíteni, illetve másfelől nézve milyen mértékű többséggel lehet elutasítani. A Parlament az úgynevezett fordított minősített többség elvéhez ragaszkodott, vagyis ahhoz, hogy csak a tagállamok minősített többségével legyen elutasítható az ilyen bizottsági szankciós indítvány.

Az Európai Parlament legutóbbi tájékoztatása ezzel a kérdéssel kapcsolatban már csupán egyszerű fordított többségről szólt, és a megállapodás tartalmáról a következőket közölte: a Tanács kötelezi magát, hogy általános szabályként tartani fogja magát az Európai Bizottság ajánlásaihoz, és ha ezt mégsem teszi, azt nyilvánosan megindokolja.

Ha a lengyel elnökségnek valóban sikerült kimunkálnia a kompromisszumot, akkor az rövidesen a Tanács napirendjére kerül. Ami a másik felet illeti, az EP plénuma a szeptember utolsó hetében esedékes strasbourgi üléshéten szavazhat a hatos csomagról.
 

  • kapcsolódó anyagok
EURÓPAI UNIÓ JOGA
GAZDASÁGI JOG
EURÓPAI UNIÓ