Az Allen & Overy létrehozta a hazai piac egyik legerősebb versenyjogi praxisát

2011.09.16.

A jövőben az Allen & Overy budapesti irodájának munkatársaként folytatja pályafutását két, jelentős szabályozói és ügyvédi tapasztalatokkal rendelkező versenyjogász, Szántó Tibor és Kőmíves Attila.

Az Allen & Overy versenyjogi csapata széles körű tapasztalatokkal rendelkezik a távközlési, a média és a banki, valamint az egyéb, erősen szabályozott iparágakhoz kötődő ügyekben.

Az új kollégák csatlakozásával Irodánkban a magyar piacon kiemelkedő szabályozói tapasztalatokkal rendelkező versenyjogi praxist hoztunk létre. Csapatunk szorosan együttműködik az Allen & Overy kiterjedt kelet-közép-európai, valamint az Európai Bizottsággal napi munkakapcsolatban álló brüsszeli versenyjogi csoportjával” - hangsúlyozza az Allen & Overy budapesti irodájának vezető partnere, Lengyel Zoltán.

Szántó Tibor (37 éves) az Allen & Overy budapesti irodájának vezető ügyvédje. Jelenlegi megbízatását megelőzően, 2007 júliusától a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) Versenytanácsának tagjaként tevékenykedett. E minőségében többféle ügytípusban – így versenykorlátozó megállapodások, gazdasági erőfölénnyel való visszaélés, összefonódások ellenőrzése, illetve tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat terén – is eljárt. A GVH kiemelt kartell, illetve fúziós ügyekben hozott döntéseit jegyezte. Szántó Tibor számos, a szabályozott ágazatokat – így a távközlési, a média, a banki, valamint a villamosenergia-szektort, illetve a gázszolgáltatást – érintő ügy döntéshozatalában vett részt. Szántó Tibor szakmai munkája mellett több hazai egyetemen is oktat, magyar- és közösségi versenyjog, illetve magyar- és közösségi hírközlési jog tárgyában.

A GVH Versenytanácsának tagjaként eltöltött négy évet megelőzően, 2005 februárjától egy másik nemzetközi ügyvédi iroda versenyjogi csoportvezetőjeként, a távközlési, a média és informatikai, illetve az energia csoport munkatársaként dolgozott. Az Allen & Overy budapesti irodájának vezető ügyvédje 2003 júliusa és 2004 decembere között, az Európai Bizottság Információs Társadalom Főigazgatósága tisztviselőjeként, az Európai Unió elektronikus hírközlési szabályozásának a tagállamokban megvalósított átültetésével és végrehajtásával foglakozott. Szántó Tibor brüsszeli megbízatása előtt, 1997 márciusától 2003 júniusáig a Gazdasági Versenyhivatal Szolgáltatási Irodájának vizsgálójaként, majd az Infokommunikációs Iroda vezetőjeként tevékenykedett, ahol felügyelete alá tartoztak az IT, valamint a hírközlés és média szektorokban lefolytatott versenyfelügyeleti eljárások.

Kőmíves Attila (31 éves) az Allen & Overy budapesti irodájának ügyvédje, 2010 októberétől az Európai Bizottság Versenypolitikai Főigazgatóságának munkatársaként dolgozott. Szakterülete a versenyjog, ideértve a kartell- és az erőfölényes ügyeket, valamint a tisztességtelen piaci magatartással, illetve reklámokkal kapcsolatos kérdéseket is. Kőmíves Attila 2005 és 2010 között egy másik nemzetközi ügyvédi iroda munkatársa volt, ahol jelentős tapasztalatokra tett szert a távközlési, a technológiai és a médiajog, valamint a szellemi alkotások joga és a versenyjog területén.

Az Allen & Overy közel 5000 jogászt, ezen belül 470 partnert foglalkoztat 39 irodában világszerte. Az Allen & Overy Magyarországon 1993-ban kezdte meg működését. A budapesti ügyvédi iroda 25 jogászt, ezen belül 2 partnert foglalkoztat. Az iroda sokrétű tapasztalatokkal és szaktudással rendelkezik elsősorban az M&A, bankjogi és tőkepiaci jogi tanácsadás területén. Az Allen & Overy budapesti irodájának árbevétele 2010-ben 33%-kal nőtt az előző évi, egymilliárd forint feletti bevételhez képest.

  • kapcsolódó anyagok
ÜGYVÉDSÉG