Szigorúbb büntetőjogi szabályokat javasol a kormány az uzsorázásra

2011.09.16. MTI

Szigorítana az uzsorázást érintő jelenlegi büntetőjogi szabályokon a közigazgatási és igazságügyi tárca, amely az uzsorával összefüggő egyes törvények módosítására benyújtott javaslatában kezdeményezi: az uzsora-bűncselekmény alapesetének tényállási elemei közül hagyják el az üzletszerű elkövetési módot, azt a jövőben minősítő körülményként határozzák meg.

A minisztériumnak a parlamenti honlapra pénteken felkerült előterjesztése értelmében korlátlanul enyhíthető lenne annak a büntetése, aki az uzsora-bűncselekményt, mielőtt az a hatóság tudomására jutott volna, a hatóságnak bejelenti és az elkövetés körülményeit feltárja.

Annak érdekében, hogy a jogrendszer egészében lehetőség legyen fellépni a kizsákmányoló magatartásokkal szemben, a javaslat módosítani kezdeményezi az ügyésznek a Ptké.-ben szabályozott közérdekű keresetindítási jogát, és külön nevesíti az uzsorás jogügyleteket; az ügyész akkor is élhet e jogosítvánnyal, ha nem indult büntetőeljárás vagy a büntetőjogi felelősség megállapítására nem került sor. A kormány kimondani javasolja, hogy "az ügyész a semmis szerződéssel a közérdekben okozott sérelem megszüntetése érdekében, továbbá uzsorás szerződés esetén a szerződés semmisségének megállapítása és az érvénytelenség jogkövetkezményeinek alkalmazása iránt keresetet indíthat".

"Aki más rászorult helyzetét kihasználva olyan különösen aránytalan mértékű ellenszolgáltatást tartalmazó megállapodást köt, amelynek teljesítése a megállapodás kötelezettjét, illetve annak hozzátartozóját vagy az általa - jogszabályon, hatósági határozaton vagy szerződésen alapuló tartási kötelezettség alapján - eltartott személyt súlyos vagy további nélkülözésnek teszi ki, bűntettet követ el, és három évig tartó szabadságvesztéssel büntetendő" - rögzítené a Btk.-ban a Navracsics Tibor vezette minisztérium.

A büntetés öt évig terjedő szabadságvesztés lenne, ha az uzsora-bűncselekményt bűnszövetségben, üzletszerűen követik el.

A Büntető törvénykönyv, valamint a Polgári törvénykönyv hatályba lépéséről és végrehajtásáról szóló törvényerejű rendelet módosítását kezdeményező jogszabály a kihirdetését követő nyolcadik napon lépne hatályba.

Orbán Viktor miniszterelnök - a hétfőn a parlamentben ismertetett, hat területre vonatkozó országvédelmi terv részeként - közölte: a kormány zéró toleranciát és "hajtóvadászatot" hirdet az uzsorás bűnözők ellen. Javasolta a büntető törvénykönyv módosítását a hatékonyabb fellépés érdekében, továbbá azt, hogy törvényben állítsanak korlátot a kölcsönszerződések magas kamatai elé, és 30 százalékos teljes hiteldíjmutató, vagyis THM felett ne lehessen hitelt nyújtani.
 

  • kapcsolódó anyagok
BÜNTETŐJOG
JOGALKOTÁS
KORMÁNYZAT
TÖRVÉNYHOZÁS