Szerbia, mint biztonságos harmadik ország? - Feltevések és válaszok

2011.09.27. Jogi Fórum/ Magyar Helsinki Bizottság

Magyarország érdemi vizsgálat nélkül elutasítja a Szerbián keresztül érkezett külföldiek menedékkérelmeit, azon téves feltevés alapján, hogy Szerbia biztosítja majd a védelmet számukra. Ez a gyakorlat ellentétes Magyarországnak az Emberi Jogok Európai Egyezményének 3. és 13. cikkében foglalt kötelezettségeivel.

A Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal (BÁH) Szerbiát úgynevezett „biztonságos harmadik országnak” tekinti, feltételezve, hogy Szerbia kész hatékony védelmet nyújtani a menekültek számára és képes tisztességes eljárás keretében megállapítani, hogy a menedékkérők közül ki jogosult nemzetközi védelemre. A BÁH így érdemi vizsgálat nélkül elutasítja minden Szerbián keresztül érkezett menedékkérő kérelmét és visszaküldi őket Szerbiába.

A szerbiai valóság ugyanakkor teljesen más képet mutat, ugyanis a szerb menekültügyi rendszer súlyos hiányosságokkal küzd. A menedékkérők jelentős része mindenféle támogatás és szállás nélkül, elfogadhatatlan körülmények között (gyakran hajléktalanként) kénytelen az utcán tengődni. Szerbia soha senkit nem ismert még el menekültként, annak ellenére, hogy a menedékkérők jelentős része háború és erőszak sújtotta országokból (mint például Afganisztán vagy Irak) érkezik. Szerbia automatikusan biztonságos menedéket nyújtó országnak tekinti Görög- és Törökországot, míg e feltevés megalapozatlanságát az előbbi esetében már az Emberi Jogok Európai Bírósága is megállapította. A biztonságos származási országok listáján olyan országok is szerepelnek, mint Fehéroroszország, ahol gyakori és módszeres az emberi jogok megsértése. Az ENSZ Menekültügyi Főbiztosság egyértelmű állásfoglalásában kimondja, hogy Szerbia jelenleg nem tekinthető biztonságos menedéket nyújtó országnak.

A Helsinki Bizottság 2011. júniusi tényfeltáró látogatása alapján készült jelentése áttekinti a szerb menekültügyi rendszer legfontosabb jellemzőit és megvilágítja azokat a hiányosságokat, amelyek kétségessé teszik, hogy az ország valóban biztonságos-e menedékkérők számára.

A jelentés magyar nyelvű összefoglalója elérhető itt→

A jelentés teljes szövege angol nyelven elérhető itt→

 

  • kapcsolódó anyagok
KORMÁNYZAT
KÜLFÖLDI KORMÁNYZATOK
HELSINKI BIZOTTSÁG