Árnyékjelentés a gyöngyöspatai eseményekről

2011.09.29. Jogi Fórum/ TASZ

„A rendőrség mulasztásaiért, tétlenségéért alkotmányos felelősség terheli a rendőrség vezetését és a belügyi irányítást” – olvasható a TASZ gyöngyöspatai eseményekről szóló árnyékjelentésében, amit a jogvédő szervezet 2011. szeptember 28-án, szerdán tett közzé.

Az időzítés apropója, hogy ezen a napon tartja első érdemi ülését az Országgyűlés gyöngyöspatai események vizsgálatára létrehozott eseti bizottsága, melyet a kétharmados kormánypárti többséggel működő parlament június 7-én közzétett határozatával állított fel. A TASZ az árnyékjelentéssel párhuzamosan dokumentumfilmben is feldolgozta, hogy mi alapozta meg a gyöngyöspatai romák hónapokig tartó félelmét és az asszonyok és gyermekek Húsvét hétvégi elszállítását.

A TASZ a történtek tényszerű dokumentálását azért tartja indokoltnak, mert annak ellenére, hogy a határozat címe és preambuluma alapján a bizottság rendeltetése az egyenruhás bűnözés hátterének feltárása és felszámolásának elősegítése, a határozatban megfogalmazott kilenc bizottsági feladatból öt (!) a romák Vöröskereszt általi “utaztatásának” és Richard Field szerepének firtatására vonatkozik. A határozat az ötvenes évek koncepciós pereinek irataira emlékeztető módon prejudikál, amikor többek között kimondja: “A bizottság feladata annak megállapítása, hogy ki és miért állította valótlanul azt a Vöröskereszt által hosszú ideje szervezett akcióról, hogy a gyöngyöspatai romák helyszínről történő evakuálása zajlik, mi volt ezen pánikkeltés oka és célja”.

A TASZ szerint a bizottság feladata a Vöröskereszt akciója kapcsán legfeljebb annak megállapítása lehetne, hogy valóban volt-e oka a gyöngyöspatai romáknak a félelemre és a menekülésre. A határozat azonban előzetesen és nyíltan eldönti ezt a kérdést, miközben önmagával ellentmondásba kerülve több helyen elismeri, hogy közbiztonsági tevékenységet jogellenesen szervező, kihívóan közösségellenes magatartást tanúsító egyenruhás csoportok voltak jelen a Heves megyei településen a kérdéses időben.

A TASZ álláspontja szerint a kormány jelentős késedelemmel nyilvánult meg: egyrészt politikai és erkölcsi kötelessége lett volna március elején, a „járőrözés” kezdetén megfelelő szinten minél szélesebb nyilvánosság előtt elítélni az állam erőszak monopóliumának megkérdőjelezését, másrészt a későbbiekben fokozottan ellenőriznie kellett volna a helyi rendőri munkát és azt, hogy a megfelelő jogi eljárások megindításra kerültek-e. Az árnyékjelentésben ismertetett események és nyilatkozatok alapján nyilvánvaló, hogy a kormányzat tudatosan, politikai megfontolások alapján, és nem az alkalmazható jogszabályok híján nem lépett fel a megfelelő időben az egyenruhás álrendfenntartókkal szemben.

Tekintettel arra, hogy munkatársaink rendszeresen jelen voltak Gyöngyöspatán, elengedhetetlennek tartottuk, hogy álláspontunkat a történtekről részletesen kifejtsük. Erre Kocsis Máté fideszes képviselőtől, az eseti bizottság elnökétől külön felkérést is kaptunk. Árnyékjelentésünk és dokumentumfilmünk az eseményekre, tényekre koncentrál, ezeket értékeli, mivel jogi álláspontunkat korábban már kifejtettük.

A TASZ árnyékjelentését itt olvashatja→

A TASZ dokumentumfilmjét itt tekintheti meg→

A TASZ májusban megfogalmazott jogi állásfoglalását itt találja→

  • kapcsolódó anyagok
RENDŐRSÉG
TASZ