Munkajogi szakjogász képzés a PTE-n

2011.09.29. Jogi Fórum / dr. Nagy Csilla

Az álláskereső jogászt potenciális jelöltté elsősorban valamely posztgraduális képzettség, szakirányú képzettség vagy nemzetközi jogi ismeretek, különösen nemzetközi irányú tapasztalat teheti. (Hudson Legal)

Tényként állapíthatjuk meg, hogy Magyarországon az elmúlt évtizedben végzett jogászok elhelyezkedése nehéz feladat. Sokan kényszerülnek jogász végzettségük ellenére egészen más irányban elkezdeni vagy éppen folytatni pályájukat.

A túlkínálat miatt felmerül a kérdés: vajon jogászként hogyan lehet egy sikeres életpályát, karriert elérni? Jelen cikk írója szerint két fő irány mutatkozik: az első alapján a jogász akkor tekinthető jó szakembernek – és így keresett munkaerőnek -, ha jogi polihisztorként végzi munkáját. Tehát a jogágak mindegyikében otthon van, nincs az a jogkérdés, nincs az a szövevényes ügy, amelyet ne tudna megoldani, hiszen a kellő elméleti tudás és a releváns gyakorlat birtokában van. A másik irány szerint specializálódni kell, egy-egy szűkebb jogterülethez gyakorlatilag tökéletesen érteni, olyan színvonalú munkát végezni, amely saját brand-ünket teremti meg. Mindkét irány feltétele, hogy folyamatosan képezzük magunkat. Emellett nem szabad figyelmen kívül hagynunk azt a tényt sem, hogy az állásra pályázók nagy száma a munkáltatói oldalon jelentkező cégeknek biztosítja azt a lehetőséget, hogy minőségibb, magasan kvalifikált, nagy tapasztalattal rendelkező munkaerőt válasszanak ki maguknak.

A Pécsi Tudományegyetem (PTE) évek óta indít szakjogász képzéseket szakirányú továbbképzés keretében. Az általános – más egyetemek által is szervezett – képzések (munkajogi, gazdasági büntetőjogi, csődjogi, Európa jogi, családjogi, valamint társasági és cégjogi szakjogász) mellett olyan képzéseket is találunk, amelyek speciális képzettség megszerzését teszik lehetővé a hallgatók számára (borjogi, infokommunikációs, kriminalisztikai, sportjogi, helyi jogszabály-szerkesztő, kulturális és kisebbségi jogi, energetikai, közmenedzsment, üzleti és tranzakciós, végrehajtói szakjogász). A költségtérítéses szakjogász képzésekben való részvétel feltétele az állam- és jogtudományi oklevél, jogász szakképzettség megléte. 2011 szeptemberétől a PTE sportjogi szakokleveles tanácsadó és végrehajtási menedzser képzést indít, amelyekre bármely képzési területen, alapszakon szerzett végzettséggel lehet jelentkezni.

Munkajogi szakjogász képzés:

Képzés célja: jogászok részére az egyetemi alapképzésben megszerezhetőnél magasabb szintű ismeretek elsajátítása. A képzést a jogászi szakma differenciálódása és a speciális ismeretek iránti igény alapozza meg. A szakirányú képzés célja a jogász alapkézésben szerzett munkajogi ismeretek elmélyítése és a magyar, valamint az európai bírósági joggyakorlat részletes ismeretének kialakítása. A képzés célja továbbá a jogász alapképzésben nem oktatott munkajogi részterületek elsajátítása.

A munkajogi szakjogász képzés előadásainak helyszíne:

Hotel Benczúr (1068 Budapest, Benczúr utca 35.)

Bővebb információ és jelentkezés a képzésekre a Jogi Fórum oldalán→
 

  • kapcsolódó anyagok
MUNKAJOG
PTE ÁJK