Gyors eljárási rend kialakítását célozza az új szabálysértési törvényre vonatkozó javaslat

2011.09.30. MTI

Elzárással is büntethető lenne az, aki bíróság által feloszlatott társadalmi szervezet egyenruháját vagy formaruháját viseli, a közérdekű munka önálló, vagy mellékbüntetésként is kiszabható lenne, emelkedne a pénzbírságok legalacsonyabb és legmagasabb összege és legfeljebb egy óra időtartamra feltartóztathatná a tetten értet a jövőben a helyszíni bírság kiszabására jogosult hatóság - derül ki a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló új törvény kormányzati portálon közzétett belügyminisztériumi tervezetéből.

Az új szabálysértési törvény megalkotásának célja egy olyan új szabálysértési eljárási rendszer kialakítása, amely hatékony és gyors eljárási lehetőségeket biztosít az egyes szabálysértési hatóságok számára; a tervezet célja emellett egy költséghatékony eljárás felépítése, amelyben a szabálysértés elkövetőjének már nem fűződik érdeke az eljárási cselekmények indokolatlan elhúzásához - olvasható a kormany.hu-n.
A Belügyminisztérium szerint a helyi lakosság mindennapi életét befolyásoló szabályszegések elkövetésének megelőzésére, visszaszorítására olyan eljárási megoldásokat kell kidolgozni, melyeknek alapján az elkövetők felelősségre vonására lehetőleg még a helyszínen, de legkésőbb az elkövetéstől számított 30 napon belül sor kerül.
A kormány - 2013. január 1-től - felemelné a kiszabható legalacsonyabb pénzbírság összegét - a jelenlegi 3 ezerről - 5 ezer forintra, legmagasabb összegét pedig az eddiginek a duplájára, 300 ezer forintra. (A jogszabály többi része 2012. áprilisától lépne hatályba.)
Bevezetnék a visszaesés fogalmi rendszerét, amely szerint az eredetileg szabálysértési elzárással nem büntethető szabálysértések esetén – kivéve a helyszíni bírságolást –, ha hat hónapon belül legalább egy ízben már felelősségre vontak valakit, az a folyamatban levő cselekménye kapcsán szabálysértési elzárással is fenyegetetté válik.
A tervezet átalakítja a szabálysértés miatt kiszabott büntetések végrehajtásának rendszerét: a korábbi hosszadalmas, adók módjára történő behajtás helyett a pénzbírság meg nem fizetése esetére a törvény szabálysértési elzárásra változtatást rendel el; a meg nem fizetett pénzbírság közérdekű munkával megváltható lenne - derül ki a szövegből.
A javaslat átalakítani kezdeményezi az eljáró hatóságok körét, a kormány szerint ugyanis Magyarországon egyedülállóan magas a szabálysértési hatóságként eljáró szervek száma: az általános szabálysértési hatóság a fővárosi, megyei kormányhivatal lenne, eljárhatna még a szabálysértést meghatározó jogszabály által a hatáskörébe utalt szabálysértés miatt szabálysértési hatóság jogkörében a rendőrség, illetve a Nemzeti Adó- és Vámhivatal vámszerve. A szabálysértési elzárással is büntethető szabálysértések miatt a helyi bíróság járna el.
Az új szabálysértési törvény tervezete biztosítja a helyszíni bírság kiszabására jogosultak számára, hogy a szabálysértés elkövetésén tetten ért személyt legfeljebb egy óra időtartamra visszatartsa vagy feltartóztassa.
A hatályos szabályozástól eltérően az új törvény megalkotásakor célként fogalmazódott meg, hogy közérdekű munkát ne csak pénzbírság meg nem fizetése esetén alkalmazott átváltoztatással lehessen kiszabni, hanem önálló vagy más mellett kiszabható büntetésként is - olvasható a dokumentumban, amely szerint ha az elkövető a közérdekű munkát nem teljesíti, illetve ha a munkakötelezettségének önként nem tesz eleget, a meg nem fizetett pénzbírság helyébe lépő szabálysértési elzárást kell végrehajtani. Fiatalkorúval szemben közérdekű munkát akkor lehet kiszabni, ha a határozat meghozatalakor betöltötte a 16. életévét.
Aki a bíróság által társadalmi szervezet feloszlatásáról hozott döntésben jogellenesnek nyilvánított tevékenységet végez, a bíróság által feloszlatott társadalmi szervezet működésében a feloszlatás után részt vesz, nyilvános rendezvényen a bíróság által feloszlatott társadalmi szervezet egyenruháját vagy formaruháját viseli, továbbá aki nyilvános rendezvényen olyan egyenruhát vagy formaruhát visel, amelyről – annak jellegzetes tulajdonságai miatt – bíróság által feloszlatott társadalmi szervezet egyenruhája, formaruhája ismerhető fel, szabálysértés követ el, amely miatt szabálysértési elzárás büntetés kiszabásának is helye van - áll a tervezetben.
Elzárással lenne büntethető az új jogszabály alapján többek között a magánlaksértés, az önkényes beköltözés, a távoltartó határozat szabályainak megszegője, a polgárőr-tevékenység szabálytalan ellátója és az is, aki közbiztonsági tevékenységet jogtalanul végez. 

  • kapcsolódó anyagok
SZABÁLYSÉRTÉS
TÖRVÉNYHOZÁS