Az ágazati különadók vizsgálatáról

2011.10. 4. Jogi Fórum/ Alkotmánybíróság

Az Alkotmánybíróság megállapította, hogy az egyes ágazatokat terhelő különadóról szóló törvényt támadó indítványok elbírálására – az Alkotmány 2010. november 20-tól hatályos módosítása következtében – nem rendelkezik hatáskörrel, ezért végzésében az indítványokat érdemi vizsgálat nélkül visszautasította.

A hatályos Alkotmány és az Alkotmánybíróságról szóló törvény értelmében központi adónemről rendelkező törvényt az Alkotmánybíróság csak abban az esetben vizsgálhat felül és semmisíthet meg, ha az indítvány az alkotmányellenességet az élethez és emberi méltósághoz való jog, a személyes adatok védelméhez való jog, a gondolat, lelkiismeret és vallás szabadsága, vagy a magyar állampolgársághoz kapcsolódó jogok sérelmére alapozza. A központi adónemnek minősülő ágazati különadókat támadó indítványok e jogok megsértését nem kifogásolták. Erre tekintettel az Alkotmánybíróság végzésében megállapította, hogy – ebben az esetben – nem rendelkezik hatáskörrel az indítványok elbírálására.

Az Alkotmánybíróság végzésének teljes szövege az Alkotmánybíróság honlapján olvasható.

  • kapcsolódó anyagok
ALKOTMÁNYJOG
ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG
ADÓZÁS
KORMÁNYZAT