Október 20-ig igényelhető az Európai Bíróság ítélete alapján visszajáró áfa

2011.10.19. MTI

Az Európai Bíróság ítélete alapján visszajáró általános forgalmi adót külön kérelemre október 20-ig lehet visszaigényelni, de ez megtehető a rendes áfa-bevallásban is.

Az Európai Unió Bírósága korábbi ítéletében megállapította, hogy az uniós jogba ütközik a magyar áfa törvény azon rendelkezése, amelynek értelmében azok az adóalanyok, amelyek a bevallás benyújtására előírt határidőig nem fizették meg a beszerzéseik adóval növelt ellenértékét, a negatív áfa összegét kénytelenek a következő adó-megállapítási időszakra továbbgörgetni. A negatív áfa az adott adó-megállapítási időszakban a fizetendő adót meghaladó, levonható adót jelenti.

Az időközben a magyar parlament által elfogadott törvény hatályon kívül helyezi az áfa-törvénynek az Európai Bíróság által kifogásolt passzusát, és rendelkezik az eddig visszatartott forgalmi adó kifizetéséről.

Aki a külön kérelmet választja, az október 20-ig igényelheti vissza a neki járó áfát. A határidő jogvesztő, vagyis utóbb a mulasztás nem igazolható.

Az adóalany azonban választhatja azt is, hogy a rendes áfa-bevallásban szerepelteti a visszaigénylést, amire viszont nem vonatkozik az előbbi határidő.

Akit a hatályon kívül helyezendő szabály miatt megbírságolt az adóhatóság, az szintén október 20-ig kérhet ismételt ellenőrzést. A visszaigénylés és az ismételt ellenőrzés kérése független egymástól, csak a határidejük azonos.

A visszaigénylésről az adóhatóság csak akkor hoz határozatot, ha nem fogadja el azt.

Az adóhatóság a visszaigényelt áfát 30 napon - ha az egymillió forintnál több, akkor - 45 napon belül utalja vissza.

Az áfa-szabályozás ügyében az Európai Bizottság tavaly tavasszal fordult az uniós bírósághoz, azt követően, hogy a témáról a magyar hatóságokkal folytatott tárgyalások nem vezettek eredményre. A végrehajtó testület első lépésként 2007-ben figyelmeztette Magyarországot, majd második fázisként tavalyelőtt indított kötelezettségszegési eljárást az ügyben, ennek lezárását jelenti a mostani ítélet.

A magyar szabályok szerint a cégek az államkasszába fizetendő áfa összegéből levonhatják a beszerzéseik után megfizetett áfát, és amennyiben a levonható összege meghaladja a befizetendőt, a vállalkozás a különbözet visszatérítését kérheti az államtól. Viszont ha a cég valamely beszerzését a hozzá kapcsolódó adóval együtt még nem fizette meg üzleti partnerének, az érintett áfa összegével csökkentenie kell az államtól visszaigényelhető adó összegét. Az el nem számolt áfa így csak a következő adómegállapítási időszakban lesz visszaigényelhető, de csak akkor, ha a vállalkozás időközben kiegyenlítette a kérdéses beszerzés számláit.

A brüsszeli bizottság bírósághoz eljuttatott beadványa szerint a magyar szabályozás lehetővé teszi, hogy a cégek adó-visszaigénylési jogának érvényesítését vég nélkül halasztgassák, miközben a vonatkozó uniós irányelv ezt csak egy alkalommal engedi meg. A magyar szabályozás továbbá a vállalkozásokat is sújtja, mert már az általuk szállított áruk vagy nyújtott szolgáltatások árának kézhezvétele előtt az áfa megfizetésére kényszeríti őket; ráadásul az adó értékét az ügylet megfizetéséig mindkét féltől elvonja.

A bíróság az ítéletben emlékeztetett arra, hogy "az adólevonási jog az áfa mechanizmusának szerves részét képezi, és főszabály szerint nem korlátozható". A vonatkozó uniós irányelv "főszabály szerint nem teszi lehetővé a tagállamok számára, hogy a beszerzések ellenértékének megfizetéséhez kössék az áfa-különbözet visszatérítéséhez való jog gyakorlását".

  • kapcsolódó anyagok
EURÓPAI UNIÓ JOGA
ADÓZÁS
ÁFA
EURÓPAI UNIÓ
EURÓPAI UNIÓ BÍRÓSÁGA