Minőségbiztosítás és integráció

2011.10.28. Jogi Fórum/ Kormany.hu

A három, egymást erősítő egyetemi karral induló Nemzeti Közszolgálati Egyetem – megfelelő feltételek esetén – szavatolja, hogy az új struktúra valamennyi elemét áthatja majd a minőség, a minőségbiztosítás, és a magyar felsőoktatás főpillére lesz az új intézmény- hangzott el a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemen tartott tanácskozáson, október 26-án.

Az érzékelhetően elsőrangú, tartós, megbízható, fogékony, önértékelő, bizalmon és kommunikáción alapuló, minden érintett résztvevő megelégedését kiváltó szolgáltatás (minőség) és ennek alapján működő struktúra (integráció) állt a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem egész napos konferenciájának középpontjában. 

Megnyitójában prof. dr. Padányi József mérnök ezredes, megbízott rektor elmondta, hogy a kezdetben nem „fősodornak” tartott minőségbiztosítás mindinkább teret hódít alkotó, termelő tevékenységünkben, szolgáltatásainkban, így a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem életében is a felvételitől a diplomáig tartó folyamat minden mozzanatában. Ezt bizonyítja, hogy e téren kétszer is elnyerték a felsőoktatási díjat. Az egyetem vezetője kiemelte: a 2012. január 1-től három, egymást erősítő egyetemi karral induló Nemzeti Közszolgálati Egyetem – megfelelő feltételek további biztosítása esetén – szavatolja, hogy az eddigiekhez hasonlóan az új struktúra valamennyi elemét áthatja majd a minőség, a minőségbiztosítás, és a magyar felsőoktatás főpillére lesz az új intézmény. 

Ezt követően a „Magyary Zoltán közigazgatási fejlesztési stratégiáról”, a hazai felsőoktatás integrációjának tapasztalatairól s az Nemzeti Közszolgálati Egyetem első akkreditációjára történő felkészülésről hangzottak el előadások „A haza üdvére és a köz szolgálatában” jelmondat jegyében. Megfogalmazódott: kiválóan képzett, megbízható, felelős tisztviselők és katonatisztek, valamint a haza, a közösség szolgálata és a közbizalom jellemezze a közszolgálatot. A tanácskozás további részében a felsőoktatásban érvényesítendő minőségi, minőségbiztosítási feltételekről, követelményekről és lehetőségekről fejtették ki gondolataikat a felkért előadók, akik elsősorban azt hangoztatták, hogy minden téren a közösségelvűség és a vezetőképesség magas színvonalának kell érvényesülnie.

  • kapcsolódó anyagok
FELSŐOKTATÁS
KORMÁNYZAT