KIM: változnak a fizetésképtelenségi gazdasági jogi törvények

2011.11.10. MTI

Újabb, a Széll Kálmán Terv egyik pontjának végrehajtásához kapcsolódó döntést hozott a kormány, egyszerűsödnek a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló szabályok, ezáltal csökkennek a hazai vállalkozások terhei, és megtisztul a gazdasági környezet az alvó, működésképtelen cégektől - közölte a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium (KIM) csütörtökön az MTI-vel.

A közlemény emlékeztet arra, miszerint a KIM a Széll Kálmán Tervben vállalta, hogy 2011. december 31-ig megalkotja azokat a jogszabályokat, amelyek a végrehajtási és felszámolási eljárások gyorsítása és átláthatóvá tétele révén csökkentik a vállalkozások terheit.

A minisztérium elkészítette és hamarosan az Országgyűlés elé terjeszti az erről szóló törvénycsomagot, amely a társaságokról, a cégnyilvánosságról, a bírósági eljárásról, a végelszámolásról, az egyéni vállalkozóról szóló, továbbá más kapcsolódó gazdasági törvények módosítását tartalmazza.

A közlemény szerint a törvénymódosítások célja, hogy a hitelezőket és az államot károsító visszaélő vállalkozói magatartások visszaszoruljanak, a működésképtelen és az alvó cégektől a piac megtisztuljon, és így a működőképes vállalkozások versenyképessége növekedjen, adminisztrációs terheik csökkenjenek.

A "cégtemetők" felderítésére, megszüntetésére új típusú eljárás, úgynevezett kényszer-törlési eljárás jön létre, amelynek köszönhetően gyorsabb lesz a kiüresített, nem működő, megmenthetetlennek bizonyult vállalkozások, vagyontalan cégek piacról történő kivezetése - tartalmazza a közlemény.

A tájékoztatás alapján szigorodik a cégvagyont eltüntető cégtulajdonosok és cégvezetők szankcionálása, továbbá bővül a csalárd módon eljáró vagy mulasztó cégvezetők és cégtulajdonosok elleni jogi fellépés lehetősége, erősödik a bíróság bírságolási jogköre, mert biztosítani kell, hogy felelősségre vonhatók legyenek azok a vezető tisztségviselők, cégtulajdonosok, akik mulasztásaikkal vagy más módon hozzájárultak a hitelezők megkárosításához.

Változnak a fizetésképtelenségi eljárásokra - csődeljárás, felszámolási eljárás - vonatkozó szabályok. A bíróság és a hatóság által alkalmazott szankciók szigorítása várhatóan növeli a hitelezői követelések megtérülését, így a közterhek beszedésének aránya is javítható, továbbá más hitelezők is nagyobb arányban jutnak a követelésükhöz. A módosítás másrészt azt is célozza, hogy a szabályozás biztosítsa az eljárás alá került adós vállalkozás vagyonának védelmét, erősítse a csődeljárás adósságrendező funkcióját, a csődegyezségek megkötésével a felszámolási eljárások száma csökkenjen. Mindezek ugyanis közvetetten hozzájárulhatnak a vállalkozások munkahelymegtartó képességének megőrzéséhez - közölte a KIM.

  • kapcsolódó anyagok
JOGALKOTÁS
KORMÁNYZAT