A Gazdasági Versenyhivatal nyilvános konzultációt indított az új antitröszt bírságközlemény tervezetéről

2011.11.15. Jogi Fórum/ GVH

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) 2011 közepén kezdte meg a 2009 májusában visszavont antitröszt (tehát versenykorlátozó megállapodások, különösen is kartellek és erőfölénnyel való visszaélések esetére alkalmazandó) bírságközlemény felülvizsgálatát és átdolgozását. A GVH a mai napon indított nyilvános konzultációja során a közlemény tervezet kapcsán várja az érdekeltek észrevételeit és javaslatait.

A tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló, módosított 1996. évi LVII. törvény (Tpvt.) 36. § (6) bekezdése szerint a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) elnöke a Versenytanács elnökével együttesen a GVH jogalkalmazási gyakorlatának alapjait ismertető közleményt adhat ki. A közleménynek nincs kötelező ereje, rendeltetése a jogalkalmazás kiszámíthatóságának növelése.

A GVH elnöke és a GVH Versenytanácsának elnöke első alkalommal 2003. december 15-én adta közre antitröszt bírság közleményét, amely a versenykorlátozó megállapodások (különösen is kartellek), valamint erőfölénnyel való visszaélések esetén kiszabott bírság összegszerűsége megállapításának mérlegelési szempontjait rögzíti. Bár a vállalkozások kezdettől fogva kedvezően fogadták a GVH bírságolási gyakorlatát átláthatóvá tévő bírságközleményt, az alsóbb fokú bírósági gyakorlat következtében a GVH mégis annak visszavonására kényszerült. A Legfelsőbb Bíróság (LB) több döntésében megerősítette a közleményben foglalt módszer egyes elemeinek jogszerűségét, majd a Vj–102/2004. számú ügyben 2011 áprilisában általános érvénnyel rögzítette, hogy a GVH jogosult matematikai módszereken alapuló bírságközlemény elfogadására és ahhoz kötve is van. A GVH számára ezen LB döntés nyomán vált lehetővé, hogy a korábbi közleményét visszavezesse, ezt egyébként a szakmai közvélemény is sürgette.

Mindebből következően az elkészült tervezet nem változtatja meg radikálisan a korábbi matematikai műveleteken alapuló módszert, pusztán a nemzetközi tapasztalatok, a versenytanácsi és bírósági gyakorlat alapján pontosítja, továbbfejleszti a korábbi közleményt. A közlemény a gazdasági válság hatásaira figyelemmel tartalmazza a nehéz helyzetben lévő vállalkozások által fizetendő bírság mérséklésére és fizetésének egyéb kedvezményeire vonatkozó szempontokat is. A közlemény felülvizsgálatával a GVH - az európai tendenciának is megfelelően - nagyobb teret kíván biztosítani a versenyt romboló kartellek elrettentő erejű bírságolása előtt.

Jelen konzultáció keretében a GVH 2011. december 5-ig várja írásban az érdekeltek észrevételeit a birsagkozlemeny_konzultacio@gvh.hu e-mail címre. A konzultációra bocsátott dokumentum letölthető a GVH honlapjáról.

  • kapcsolódó anyagok
GAZDASÁGI JOG
VERSENYJOG
GVH