Licit, aukciós rendelés, internetes vásárlás – kattintás előtt tájékozódjunk!

2011.11.17. Jogi Fórum/ KÖFE

Ünnepek előtt különösen megnőnek azon vásárlások, melyek a technika vívmányait igénybe véve zajlanak le. Így rendelünk interneten ajándékot a családnak, vagy éppen önmagunknak, és vásárolunk terméket vállalkozásoktól, vagy éppen más felhasználótól, aki a világhálón igyekszik megszabadulni valamely tulajdonától.

Nem árt azonban tudni, mire kell odafigyelnünk egy ilyen vásárlás során, mire van jogunk, és milyen lehetőségeink vannak probléma esetén. Mindenekelőtt különbséget kell tennünk a között, hogy elektronikus kereskedelmet folytató vállalkozástól rendelünk-e adott terméket, vagy éppen licit, aukció keretében próbálunk hozzájutni a kiszemelt áruhoz. 

Utóbbi esetben ugyanis nem fogyasztói szerződés jön létre, aminek a jogkövetkezmények szempontjából van jelentősége. Ilyenkor két fél között egyszerű adásvételi szerződés kerül megkötésre, a polgári jog általános szabályai szerint, így ha a vásárlást követően bármilyen probléma felmerülne, az eladóval szemben – ha nem tudunk egyezségre jutni vele – polgári peres úton igyekezhetünk igényeinket érvényesíteni. Az aukciós, licittel történő internetes vásárlást megelőzően nagyon fontos, hogy olvassuk el az adott oldal üzemeltetőjének általános szerződési feltételeit, itt ugyanis olyan részletszabályok is megbújhatnak mind a licit, mind maga a vásárlás kapcsán, amivel nem árt, ha tisztában vagyunk. 

Amennyiben interneten egy vállalkozástól rendelünk meg árut, vagy szolgáltatást (ide nem értve az ételrendelést, vagy a különböző jegyrendeléseket), akkor úgynevezett távollévők között kötött szerződés jön létre, melynek speciális, a fogyasztót védő szabályai vannak. Így amellett, hogy az ilyen vállalkozást folytató cégeknek széleskörű tájékoztatási kötelezettségük van, a fogyasztó indokolás nélkül nyolc napon belül el is állhat a szerződéstől. Ez alól csak kevés kivétel van – például ha felbontja a CD-t, szoftvert, vagy szerencsejáték-szerződésről van szó –, de főszabály szerint lehetőség van a szerződéstől történő elállásra. 

Ebben az esetben harminc napon belül a már kifizetett összeget vissza kell térítenie a vállalkozásnak számunkra, és semmifajta kötbért, foglalót, bánatpénzt nem követelhet, ha a terméket épségben vissza tudjuk juttatni számára. 

A vállalkozás egyébiránt részletes tájékoztatási kötelezettséggel bír, mely jó kiindulópont lehet annak megítélésében, mennyire végzi a jogszabályoknak megfelelően, fogyasztóbarát módon tevékenységét. Így ha az adott honlapon nem találjuk elérhetőségeit – közte elektronikus levélcímét –, a panaszkezelés módját, menetét és címét, illetve a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos tudnivalókat, adott esetben általános szerződési feltételeit, akkor feltételezhetjük, hogy a jogszabályellenes működés mögött további problémák is meghúzódhatnak – így például panaszunkat nem, vagy nem a kellő módon fogja rendezni.

Ugyanakkor pozitív jel lehet, ha a vállalkozás rendelkezik panaszkezelési szabályzattal, vagy hasznos tanácsokkal mind a szerződés tartalmára, mind az esetleges kifogás rendezésének módjával kapcsolatban, akár úgy, hogy az eljárásra hatáskörrel rendelkező hatóságokat, illetve békéltető testületeket is megjeleníti. 

Egyébiránt az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtásának megkezdéséhez, vagy folytatásához előzetes engedély nem szükséges, az szabadon végezhető. Nem érinti azonban ezt a kört az az eset, amikor külön jogszabályban, nem az elektronikus úton történő szolgáltatásnyújtásra tekintettel előírt minősítési, képesítési, engedélyezési vagy bejelentési kötelezettség áll fenn, vagy az elektronikus hírközlésről szóló törvényben előírt engedélyezési, illetve bejelentési kötelezettségről van szó. 

Az árverésen történő vásárlással ellentétben vállalkozástól történő internetes rendelés esetén, ha fogyasztói jogvitánk merül fel, további jogérvényesítési lehetőség áll rendelkezésünkre: a minden megyében, és a fővárosban működő békéltető testületek ingyenes, gyors és egyszerű eljárást folytatnak le, elkerülve ezáltal a hosszú, drága és bonyolult bírósági utat.

Mind az internetes árverésre, mind az elektronikus kereskedelemre igaz ugyanakkor, hogy nagyon alaposan gondoljuk át, hogy honnan, milyen feltételekkel rendelünk meg egy adott terméket, mennyire megbízható az az oldal, vagy éppen kereskedő. Ezzel, és a tudatossággal ugyanis komoly problémáktól óvhatjuk meg magunkat.

  • kapcsolódó anyagok
FOGYASZTÓVÉDELEM
ELEKTRONIKUS
FEOSZ