Jogi Szaknyelvi Blog a Jogi Fórumon

2011.11.22. Jogi Fórum

A rovat egyik célja, hogy a különböző nyelveken (elsősorban magyar, brit angol, amerikai angol, német és francia) fogalmazott illetve fordított jogi nyelvezetet bemutassa, vizsgálja, elemezze, rendszerezze. A rovatvezető Dr. Kovács Tímea jogász-nyelvész.

Mivel az európai közös referenciakeret elfogadásával (amelynek egyik célja európai magánjogi jogfogalmak egyértelműsítése, fogalmi meghatározása) párhuzamosan zajlik egy egységes európai jogi terminológia létrejötte, időszerű és szükséges, hogy a témakörben az angol, német és francia nyelvek mellett magyar nyelven is olvashatóak legyenek írások. Az eltérő jogrendszerek, a jogalkotás eszközeinek többnyelvűsége és az idegen nyelvű jogi dokumentációk egyre szélesebb körben történő elterjedése egyre inkább megkövetelik, hogy a különböző nyelveken érthető, szabatos, széles körben elfogadott és használt jogi nyelvezet alakuljon ki. A nemzetközi kereskedelem és az Európai Unió által lefedett területek és szakpolitikák bővülésének hatására a jogforrások, szabályozások és a fordítási módszertan alapján egy új jogi nyelvhasználat kialakulásának lehetünk szemtanúi.

A fenti területek és folyamatok ismertetésével az összehasonlító jogtudomány, az analitikus módszertan és a fordítástechnika eszközeit használva kívánjuk megteremteni a jogi szaknyelvben való szakmai és tudományos igényű tájékozódás lehetőségét.

A blog itt érhető el→

Rovatvezető: dr. Kovács Tímea angol jogi szaknyelv oktató, a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán végzett jogász, jogász-nyelvész. Kutatási területe: ’Law and Language’, a jogfogalmak nyelvi megjelenítése, egységes európai jogi terminológia, a jogfogalmi megfeleltetés kihívásai, a nyelv és a jog kapcsolata.

  • kapcsolódó anyagok
SZAKNYELV