Ombudsman: intézeteket kellene létrehozni az agresszív pszichiátriai betegek számára

2011.11.21. MTI

Szabó Máté ombudsman azt javasolja, hogy dolgozzák ki az agresszív pszichiátriai betegek tartós intézeti elhelyezésének jogszabályi kereteit és intézkedjenek ilyen intézetek létrehozásáról.

Az állampolgári jogok országgyűlési biztosa az MTI-hez hétfőn eljuttatott közleményében arra hívta fel a figyelmet: a hatályos jogszabályok nem rendelkeznek arról, mely intézmények feladata az agresszív, veszélyeztető magatartást tanúsító pszichiátriai betegek tartós intézeti ellátása, de a szabályozás abban sem egyértelmű, meddig tartson az ilyen betegek kötelező intézeti gyógykezelése.

Az ombudsman szerint a család, a rokonok nem alkalmasak az agresszív betegek ellátására, de nem is várható el tőlük, hogy a hozzátartozójuk dühkitörésére, kiszámíthatatlan viselkedésére megfelelő választ találjanak. Mint hozzátette, a családi környezetben még rendszeres pszichiátriai gondozói kontroll mellett sem biztosítható az emberhez méltó élet sem a családtagok, sem a pszichiátriai beteg számára.

Szabó Máté közleményében azt írta, több vizsgálata során is azt tapasztalta, hogy a szociális otthonok némelyike megpróbálja, de nem képes ellátni az önmagukra, illetőleg másokra nézve veszélyes magatartást tanúsító pszichiátriai betegeket; még annak érdekében is komoly erőfeszítéseket kell tenniük, hogy a többi ellátott testi épségét megóvják, illetőleg a beteg önkárosító cselekedetét megakadályozzák.

Álláspontja szerint problémát jelent az is, hogy ma Magyarországon nincs olyan intézmény, amely alkalmas arra, hogy az agresszív pszichiátriai betegeket akár életük végéig gondozza, noha ezeknek a betegeknek is alkotmányos joguk a megfelelő egészségügyi ellátáshoz való hozzáférés, hosszabb távú intézeti ellátásuk során is.

Az országgyűlési biztos megállapította: a tartós bentlakást biztosító intézményi gondozás teljes hiánya ellentétes az egyenlő bánásmód követelményével, továbbá sérti az érintettek emberi méltósághoz és az egészségügyi ellátáshoz való jogát.

Szabó Máté ezért felkérte a nemzeti erőforrás minisztert, hogy dolgozza ki az agresszív pszichiátriai betegek tartós intézeti elhelyezésének jogszabályi kereteit, és intézkedjen az ilyen pszichiátriai betegek tartós bentlakását lehetővé tevő, megfelelő egészségügyi ellátásukra alkalmas intézetek létrehozásáról.
 

  • kapcsolódó anyagok
EGÉSZSÉGÜGY
OMBUDSMAN