Jóri András adatvédelmi biztos sajtóközleményét a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvénytervezetről

2011.11.21. Jogi Fórum/ Adatvédelmi Biztos

Eltitkolhatóvá teszi a közszolgálati tisztviselők besorolására, bérére, munkakörére vonatkozó adatokat a közszolgálati tisztségviselőkről szóló törvénytervezet – hívta fel a jogalkotó figyelmét Jóri András adatvédelmi biztos a tervezet véleményezése során.

Az adatvédelmi biztos szerint aggályos, hogy a tervezetben nem minősül közérdekből nyilvános adatnak a közszolgálati tisztviselők állampolgársága, szolgálati jogviszonyuk kezdete, besorolásuk, a besorolás időpontja. Az ellátott munkakör megnevezése és a betöltés időtartama, a vezetők kinevezésének és a kinevezés megszűnésének időpontja, a címadományozásra, kitüntetésre vonatkozó adatok, a tisztviselő személyi juttatásaira vonatkozó adatok sem nyilvánosak. A közfeladatot ellátó személyek feladatkörével összefüggő adatainak nyilvánosságát mind a hatályos adatvédelmi, mind a januártól életbe lépő új információs törvény kimondja, ezért ellentmondásba kerül a két jogszabály.

A tervezet a kormánytisztviselői hivatás etikai alapelvei között olyan magatartásbeli követelményeket fogalmaz meg, miszerint a tisztviselő tartózkodik minden olyan magatartástól, amely alkalmas a kormány programjának, illetve politikájának, a közigazgatási szerv döntéseinek vagy tevékenységének bírálatára. A szabályozás a nem-kormányzati szervek tisztviselőire is vonatkozik. Ezen előírások betartása ellehetetlenítheti az olyan független szervek működését, amelyek alkotmányos feladatuknál fogva vitába, konfliktusba keveredhetnek a kormányzati szervekkel, így az Alkotmánybíróság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, az Alapvető Jogok Biztosa, az Állami Számvevőszék munkáját – hívta fel a jogalkotó figyelmét a biztos.
 

  • kapcsolódó anyagok
ADATVÉDELEM
ADATVÉDELMI BIZTOS
JOGALKOTÁS